Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I-III 10-1S-PER
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Arciszewska E., Dylaka S., Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia, Wyd. CODN, Warszawa 2005.

2. Budniak A. , Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

3. Elbanowska S., Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.

4. Frątczak E., Frątczak J.,Ekologiczne zagadki Agatki i podstawowe wiadomości o naszym środowisku, Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1998.

5. Frątczak E. , Frątczak J., Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne. Bydgoszcz 1996.

6. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wyd. CEBP, Kraków 2014.

7. Kielar-Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.

8. Kozłowska-Rajewicz A., Hibszer A., Strategie nauczania przyrody, w: E. Arciszewska, S. Dylak, Nauczanie przyrody. Wybrane zagadnienia, Wyd. CODN, Warszawa 2005.

9. Louv R., Witamina N., Wydawnictwo Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2016.

10. Michałowski S. , Wollman – Mazurkiewicz L., Dziecko w świecie przyrody, Wyd. Impuls, Kraków 2000.

11. Muchacka B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

12. Sławińska M., Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010.

13. Sampson, Scott D., Kalosze pełne kijanek : jak dzięki rozwijaniu miłości do przyrody wychować kreatywne, odważne i odpowiedzialne dziecko, Wydawnictwo Vivante, Białystok 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Grochowska I., Edukacja środowiskowa w zadaniach rodziny, Studia Ecologicae et Bioethicae 4/2006.

2. Walter G., „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

3. Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

4. Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4/2014 (53), s. 49-55.

5. Siniarska A., Wysokińska K., Świadomość niektórych problemów środowiskowych wśród młodzieży warszawskiej, Studia Ecologiae et Bioethicae 3/2005.

6. Stoczkowska R., Obrębska M.,Kowalski R., Maluchnik-Pucek M., Nieformalna edukacja środowiskowa na przykładzie regionalnej prasy w województwie lubelskim Studia Ecologiae et Bioethicae 4/2006.

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2018/2019

WIEDZA

PE1_W16

- ma podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym,

PE1_W23

- posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U09

- posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K04

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu: ćw.

•Obecność (dopuszczalne 2 nieobecności)

•Praca na zajęciach – grupowa i indywidualna

•Przygotowanie 3 projektów

•Opracowanie planu wycieczki i zaprezentowanie jej efektów na zajęciach

•Wykonanie eksperymentów

•Przygotowanie gry terenowej z wykorzystaniem wiedzy o ptakach, zwierzętach i roślinach.

Terminy konsultacji dla studentów ustalone według indywidualnych potrzeb.

Zakres tematów:

1. Podstawa Programowa w pytaniach i odpowiedziach. Przybliżenie studentom celu i zadań stojących przed nauczycielem przyrody i edukacji zintegrowanej.

2. Podstawowe informacje dotyczące edukacji ekologicznej (środowiskowej), rozróżnienie wymiarów edukacji ekologicznej.

3. Zmysłowe postrzeganie przyrody.

4. Przegląd scenariuszy dostępnych na rynku wydawniczym – grupowa burza mózgów co lepiej stosować, aby podnosić kreatywność ucznia, jak aktywizować ucznia do współpracy

5. Funkcje i zadania wycieczki w pracy z dziećmi, charakterystyka ekosystemów

6. Organizacja zajęć terenowych w wybranym ekosystemie - w jaki sposób wykorzystywać narzędzia topograficzne, laboratoryjne do stworzenia ciekawego scenariusza zajęć.

7. Formy odkrywania przyrody – podchody, zbiórka darów przyrody wg pół roku – przygotowywanie gazetki szkolnej i ogródka, kącika w pracowni przyrodniczej.

8. Eksperymenty, jako forma lepszego zrozumienia zjawisk przyrodniczych

9. Zapoznanie studentów z dostępnymi aplikacjami, pomagającymi rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt - zastosowanie w terenie i w sali dydaktycznej

10. Inspiracje dla pedagogów zająć przyrodniczych - materiały dydaktyczne przygotowane przez organizacje non-profit.

Metody dydaktyczne:

- Praca na zajęciach terenowych i w sali – grupowa i indywidualna.

- Karta pracy studenta w pytaniach i odpowiedziach podstawa programowa.

- Dyskusja, burza mózgów.

- Metoda projektów.

- Prezentacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 17:10 - 19:45, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1203
Anna Falkowska 26/ szczegóły
2 każdy wtorek, 17:10 - 19:45, Budynek z aulami C, sala 3232
Anna Falkowska 24/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.