Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacyjne zastosowania komputerów 10-1S-EZK1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK,

Kraków 2015.

3. Tanaś M., Edukacyjne zastosowania komputerów, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 1997.

4. Tanaś M. (red.), Pedagogika @ środki informacyjne i media, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa-Kraków 2004.53. Tanaś M., (red.)

Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, MIKOM, Warszawa 2005.

4.Andrzejewska A., (Nie) bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnienia, Wyd. APS, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniajaca:

1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, WN PWN, Warszawa 2009.

2. Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. APS, Warszawa 2005.

3. Bednarek J., Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2010.

4..Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.

5.Lewowicki T., B. Siemieniecki, Cyberprzestrzeń i edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.

6.Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006

Metody i kryteria oceniania:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 25 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4

Zakres tematów:

1. Możliwości i zagrożenia funkcjonowania człowieka w cyberprzestrzeni

2. Rola nowych technologii w procesach komunikacji społecznej

3. Komputer i Internet jako narzędzie i przestrzeń pozyskiwania informacji

4. Możliwości i ograniczenia prowadzenia badań edukacyjnych on-line versus w świecie realnym

5. Wykorzystanie aplikacji multimedialnych przydatnych w prowadzeniu badań edukacyjnych

6. Problemy metodologiczne i etyczne związane z wykorzystaniem komputera w warsztacie pracy pedagoga

7. Wybrane problemy realizacji badań edukacyjnych

Metody dydaktyczne:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

-praca w zespołach

-metody aktywizujące

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:40 - 13:15, sala 3412
Maciej Tanaś 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.