Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki badań społecznych - 1 20-2F-MI1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura omawiana i dyskutowana na ćwiczeniach:

- Danuta Duch-Krzystoszek, Agata Gruszecka. 2011. Jakościowe podejście w badaniu socjologicznym. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Warszawa: Wyd. APS, s. 357-378.

- Grzegorz Babiński. 1980. Elementy procesu badawczego w: Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 19-35.

- Anna Pokrzywa, 2010. Razem czy obok siebie? Zjawisko sąsiedztwa wczoraj i dziś. APS (fragment niepublikowanej pracy licencjackiej pod kierunkiem dr hab. prof. APS Danuty Duch-Krzystoszek).

- Renata Ewa Hryciuk. 2008. Od córki do profesjonalistki. Obserwacja uczestnicząca w antropologii: dylematy, ograniczenia i zaskoczenia na przykładzie badań terenowych w mieście Meksyk. W: Barbara Jakubowska i Tomasz Wiślicz (red.) Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, Zabrze: Inforteditions.

- Kamil Miszewski. 2005. Socjolog w kryminale: więzienie jako nieprzyjazny teren badań. „Studia Socjologiczne” nr 3, s. 65 – 92.

- Kodeks PTS

- Rubin Herbert i Irene Rubin. 1997. Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych. W: Leszek Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

- Martyn Hammersley i Paul Atkinson. 2000. Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, rozdz. 5: Wypowiedzi członków grupy: słuchanie i zadawanie pytań, s.131-162.

- Dariusz Jemielniak (red.). 2012. Badanie jakościowe, metody i narzędzia. Tom II. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, rozdz. IV Podejście biograficzne, s. 91-111.

- Hanna Palska. 2002. Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wyd. IFiS PAN, rozdz. Dane i metoda, s. 27-44.

- Agnieszka Chmielewska. 2006. Kolekcje pamiątek i niedobitki przeszłości - pamiątki rodzinne i pamięć rodziny. W: J. Kurczewska (red.). Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Warszawa, s. 208-227.

Metody i kryteria oceniania:

Student zalicza ćwiczenia na podstawie zdobytych w czasie dwóch semestrów punktów. Punktowane są 4 pisemne kolokwia, prace badawcze wykonywane w ramach ćwiczeń (raporty z mini badań zrealizowanych metodą obserwacji, IDI, analizy treści i ankiety), prezentacje lektur i wejściówki.

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu jeśli zdobył ponad 50% punktów.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do zajęć. Organizacja kursu. Proces badawczy: dobór metod (ilościowe, jakościowe) do pytań badawczych.

Proces badawczy: dyskusja lektur, wybór tematu i formułowanie pytań badawczych.

Proces badawczy: dyskusja lektur, formułowanie pytań badawczych i stawianie hipotez, definiowanie pojęć.

Obserwacja: praca nad arkuszem obserwacji.

Obserwacja: dyskusja lektur, omówienie doświadczeń z terenu.

Badacz w terenie: kodeks etyki socjologa.

IDI: dyskusja lektur, praca w grupach, tworzenie koncepcji badania.

IDI: praca w grupach nad narzędziem.

IDI: przeprowadzenie wywiadu, odgrywanie scenek z użyciem scenariuszy własnych.

IDI: zasady sporządzania transkrypcji.

IDI: dyskusja lektur, metoda biograficzna.

IDI: dyskusja lektur, zasady analizy danych jakościowych (praca z tekstem), zasady pisania raportu z badań przeprowadzonych metodą IDI.

Metody dydaktyczne:

praca w zespołach, praca z książką (prezentacje lektur), dyskusje tematyczne, burza mózgów, konsultacje projektów badawczych, symulacje prowadzenia wywiadów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:20 - 16:55, sala 1208
Anna Pokrzywa 23/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 17:10 - 18:45, sala 1208
Anna Pokrzywa 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.