Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia i problemy rodziny 20-1S-ZPR1
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004, s. 95-135;

2. Bednarski H., Rodziny polskie w procesie przemian (w) M. Dudek (red.) Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. Polianna, Krasnystaw 2010, s.11-32

3. Bębas S., Patologie społeczne w sieci. Akapit, Toruń 2013, s.49-78

4. Brągiel J., Skutki rozwodu rodziców- z perspektywy dorosłego życia. Roczniki Socjologii Rodziny, t.XI, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1999, s.175-182

5. Dzwonkowska-Godula K., Rodzina i praca – czy to da się pogodzić? Rozwiązania na rzecz łączenia ról rodzinnych i zawodowych (w) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse-zagrożenia-patologie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.45-60

6. Giddens A., Socjologia. PWN, Warszawa 2004, s.72-93

7. Graniewska D., Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce (w) Z. Tyszka (red.) Współczesne rodziny polskie –ich stan i kierunek przemian. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004, s.333-342

8. Herbert M., Rozwód w rodzinie. Jak wspierać dziecko? GWP, Gdańsk 2005++

9. Kawczyńska-Butrym Z., Migracje. Wybrane zagadnienia. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s.11-24

10. Kossowska A., Zaburzenia socjalizacji dzieci w rodzinach wieloproblemowych (w) M. Ziemska, Problemy integracji i dezintegracji rodziny. WUW, Warszawa 1986, s.117-124

11. Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. Difin, Warszawa 2010, s.112-142

12. Kozek W., Bezrobocie jako zjawisko społeczne (w) M. Maroda (red.) Wymiary życia społecznego: Polska na przełomie XX i XXI wieku. Scholar, Warszawa 2007, s.139-160

13. Kwak A., Więź osobowa w rodzinach rekonstruowanych. IPSiR UW, Warszawa 1990

14. Kawczyńska-Butrym Z., Migracja- szansa czy zagrożenie rodziny (w) W. Muszyński, E .Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse-zagrożenia-patologie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.113-120

15. Marat E., Rozwód i co dalej? Problemy rodzin zrekonstruowanych (w) J. Janicka (red.), Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych. Impuls, Kraków 200, s.141-152

16. Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie. WSiP, Warszawa 1994, R.IV, s. 118-154

17. Subocz E., Deprywacja potrzeb dzieci żyjących w ubóstwie (w) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse-zagrożenia-patologie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.338-248

18. Tworek I., Sytuacja prawno-ekonomiczna samotnych rodziców (w) H. Cudak, H. Marzec (red.), Współczesna rodzina polska. Jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie. NWP, Piotrków Trybunalski 2001, s.481-488

19. Woronowicz B. T., Alkoholizm jako choroba. PARPA, Warszawa 1994

Uzupełniająca:

1. Bizdan M., Nastoletnie matki: psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu. Impuls, Kraków 2007

2. Frąckowiak M., Anorexia nervosa- fenomen ponowoczesnej kultury i choroba systemu rodzinnego (w) A.Michalska (red.) Dylematy współczesnych rodzin. Roczniki Socjologii Rodziny. Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2005, s.171-188

3. Jodłowska M., Obraz rodziny w opiniach dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych. Roczniki Socjologii Rodziny, t.XI, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1999, s.183-196

4. Kozak S., Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach. Difin, Warszawa 2014

5. Lalak D., Społeczne uwarunkowania kryzysu rodzicielstwa (w) M. Libiszowska-Żółtowska (red) Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne- diagnoza i przeciwdziałanie. WUW, Warszawa 2007

6. Mróz B. (red), Oblicza konsumpcjonizmu. SGH, Warszawa 2009

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność podczas zajęć, przygotowanie prezentacji i innych materiałów polecanych przez osobę prowadzącą

Zakres tematów:

Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny – strategie i możliwości pomocy.

Współczesna rodzina w erze konsumpcjonizmu. Zjawisko eurosieroctwa i jego skutki. Wybrane strategie wsparcia jednostek i rodzin doświadczających wykluczenia społecznego. Przeciwdziałanie bezrobociu: możliwości i bariery. Strategie przeciwdziałania przemocy: oddziaływania kierowane wobec jej ofiar i sprawców. Praca z rodziną z problemem alkoholowym. Separacja i rozwód – możliwości wsparcia na wszystkich etapach procesu rozwodowego oraz po jego orzeczeniu.

Analiza wybranych programów pomocy wobec osób uzależnionych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje przygotowywane przez studentów, dyskusje dydaktyczne, warsztaty na temat omawianych zagadnień, analiza wybranych materiałów źródłowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05, sala 1076/1077
Anna Chmielewska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.