Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki badań społecznych - 1 20-2F-MI1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Renete Mayntz, Kurt Holm, Peter Hübner. 1985. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Norman Denzin, Yvonna Lincoln. 2009. Metody badań jakościowych. Tom 1 i 2. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lektura zalecana).

Antoni Sułek i Anna Wyka (red.).1989. Poza granicami socjologii ankietowej. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Anna Wyka.1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wyd. IFIS PAN.

Martyn Hammersley i Paul Atkinson. 2000. Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Danuta Duch-Krzystoszek, Agata Gruszecka. 2011. Jakościowe podejście w badaniu socjologicznym. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Warszawa: Wyd. APS.

Uwe Flick. 2010. Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

David Silverman. 2008. Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

David Silverman. 2008. Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Graham Gibbs. 2011. Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Michael Angrosino. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Steinar Kvale. 2004. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana.

Kvale Steinar. 2010. Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Marek Ziółkowski, Jan Włodarek (red.) 1990. Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dominka Maison. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Rosaline Barbour. 2011. Badania fokusowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Jolanta Lisek-Michalska, Paweł Daniłowicz (red.). 2007. Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Nicińska Magdalena. 2000. Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza porównawcza. w: „ASK. Społeczeństwo, badania, metody”. Wyd. IFiS PAN, nr 8, s. 39-50.

Metody i kryteria oceniania:

Student/ka zalicza przedmiot na podstawie zdobytych w czasie dwóch semestrów punktów. Punktowane są 4 pisemne kolokwia, prace badawcze wykonywane w ramach ćwiczeń (raporty z mini badań zrealizowanych metodą obserwacji, IDI, analizy treści i ankiety), prezentacje lektur i wejściówki.

Ocenę końcową z przedmiotu uzyskuje student/ka, który/a zdobył/a 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów, wysokość oceny jest odpowiednia do liczby zdobytych punktów.

Student/ka, która/y zdobył/a ponad 50% ale mniej niż 60% możliwych do zdobycia punktów pisze w sesji poprawkowej egzamin z całości przedmiotu.

Zakres tematów:

Wykład ma na celu przekazanie wiedzy na temat jakościowych metod badań socjologicznych:

- Metody i techniki badań społecznych – przegląd i klasyfikacje.

- Obserwacja jako metoda - status metody, typy obserwacji i ich charakterystyki, usystematyzowanie obserwacji, realizacja badania.

- Indywidualny wywiad pogłębiony jako metoda - status metody, rodzaje IDI, scenariusz/dyspozycje do wywiadu, dobór jednostek, przebieg wywiadu, sposoby analizy danych z wywiadów (przykłady z badań).

- Wywiad grupowy jako metoda: status metody, rodzaje wywiadów grupowych, scenariusz FGI, techniki projekcyjne, realizacja badania metodą FGI.

Metody dydaktyczne:

wykład, multimedialne prezentacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:30 - 15:05, sala 1115/1116
Danuta Duch-Krzystoszek 53/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.