Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka i metodyka działań wychowawczych 10-4S-PMD1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Grochulska J., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław 1992.

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk 2007.

Purper-Ouakil D., Mali tyrani, Kraków 2006.

Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Warszawa 2001.

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Włodarski Z., Przetacznik-Gierowska M., Psychologia wychowawcza, tom 2, rozdz. 23, 26, 27, 28, 32, 33, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

PE2_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych nawiązywanych przez uczestników procesu wczesnej

edukacji oraz czynnikach wpływających na ich kształtowanie się

PE2_W08 ma szczegółową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz

zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia wczesnej edukacji

PE2_W13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat środowisk wychowawczych, zwłaszcza o rodzinie, specyfice rodziny

i procesach zachodzących w rodzinie

PE2_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych i interpretowania ich z punktu widzenia wczesnej edukacji dzieci z trudnościami w uczeniu się

PE2_K02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu

indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie wczesnej edukacji i pedagogiki korekcyjnej; angażuje się we współpracę

w toku rozwiązywania problemów edukacyjnych

-----------------------------------

PE2_W07 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych nawiązywanych przez uczestników procesu wczesnej edukacji oraz czynnikach wpływających na ich kształtowanie się, warunkujących rozumienie i skuteczność podejmowanych działań wychowawczych

PE2_W08 Ma szczegółową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia wczesnej edukacji, czyli współpracy pedagogów, nauczycieli, wychowawców z przedstawicielami różnych instytucji życia społecznego, np. ośrodków pomocy społecznej, ośrodków i instytucji kultury itp.

PE2_W13 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o środowiskach wychowawczych, zwłaszcza środowisku rodzinnym, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

PE2_U01 Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat edukacji dzieci z trudnościami

w uczeniu się

PE2_K02 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie profilaktyki trudności wychowawczych oraz metod podejmowania działań wychowawczych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studentów w rozwiązywaniu problemów stanowiących materiał poglądowy podczas zajęć.

Ocena wiedzy na podst. kolokwium z literatury.

Zakres tematów:

Zajęcia prowadzone są metodą analizy przypadków (i wykładu w kwestiach koniecznych dla zarysowania tła społecznego i psychologicznych mechanizmów działających w diagnozowanych sytuacjach wychowawczych). Skupiają się na rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia prowadzącego, studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Uczą oceny efektywności działań wychowawczych w sytuacjach typowych (socjalizacja dziecka, postawy prospołeczne, altruistyczne i empatyczne, wartości w wychowaniu) oraz w nietypowych (konflikt, agresja).

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, analiza przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Pawlak 30/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Pawlak 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.