Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstruowanie programów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem 10-5S-KPA
Ćwiczenia (CW) Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Marcinkowska B., Wołowicz A. (2010): Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie indywidualnych programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.(z wyłączeniem rozdziałów: I, II, IV)

2. Marcinkowska, B.(2011). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne- propozycja konstrukcji . W: J. Głodkowska (red.). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

3. Marcinkowska, B. (2012). Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wyd. APS.

4. Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 3.

5. Marcinkowska, B. (2009). Konstruowanie programów indywidualnych (cz. I). Szkoła Specjalna, 4.

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W02 PC2_KS_W04 zna teoretyczne założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

Umiejętności

PC2_KS_U02 potrafi skonstruować indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny,

PC2_KS_U02 potrafi skonstruować kartę indywidualnych potrzeb ucznia i plan działań wspierających,

PC2_KS_K02 prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac.

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K02 potrafi współpracować w grupie realizując zadania,

Metody i kryteria oceniania:

(1) obecność na zajęciach

(2) pozytywnie ocenione prace.

Zakres tematów:

(1) Prawne podstawy organizacji i udzielania pomocy psychologicznej osobom ze spektrum autyzmu w różnym wieku.

(2) Zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

(3) Konstruowanie IPET dla uczniów ze spektrum autyzmu:

− analiza dokumentacji (orzeczenia, WOPFU),

− zdefiniowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów,

− opracowanie IPET.

Samodzielnie opracowany IPET.

(4) Konstruowanie IPET dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu:

− analiza dokumentacji (diagnozy funkcjonalne)

− zdefiniowanie potrzeb osoby,

− opracowanie IPET.

Samodzielnie opracowany IPET.

(5) Ewaluacja IPET:

− cele,

− zasady,

− sposoby.

Metody dydaktyczne:

wykład

prezentacja

zajęcia praktyczne

dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Wołowicz 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.