Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie rodzinne i obywatelskie – metodyka 10-1S-WRO
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

(red.) E. Gruszczyk-Kolczyńska "Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić", Bliżej przedszkola, Kraków 2016

. Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska, Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków, Warszawa 2010

Mieczysław Plopa Psychologia rodziny. Teoria i badania

M. Bulera "Ukochany kraj, umiłowany kraj ...Wychowanie patriotyczne w przedszkolu", Bydgoszcz, 1996.

K. Denek, Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny, Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

L. Pawelec, Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej, Kielce 2006.

Zachwatowicz – Jasieńska K. Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali. Impuls, Kraków 2010

F. Ziemski, Dziecko w świecie tradycji, Kraków, 2002

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Efekty uczenia się:

Zna podstawę programową i metodykę wychowania rodzinnego i obywatelskiego

Ma elementarną wiedzę dotyczącą wdrażania dzieci do zgodnego życia w warunkach Unii Europejskiej.

Wie, jak kształtować u dzieci postawę tolerancji do osób o innym wyglądzie, innej narodowości i wyznaniu.

Potrafi kształtować u dzieci świadomość przynależności do swojej rodziny.

Potrafi organizować zajęcia z dziećmi, których celem jest poznawanie miejscowości, w której żyją, rolę osób znaczących i ważniejsze informacje z historii.

Potrafi organizować zajęcia z dziećmi, których celem jest kształtowanie tożsamości narodowej, poszanowania symboli, umiejętność właściwego zachowania się podczas ważnych wydarzeń społecznych i państwowych.

Potrafi zadbać o to, aby dzieci orientowały się, co wynika z faktu przynależności do Unii Europejskiej.

Wykazuje się mądrym rozumieniem patriotyzmu oraz postawą tolerancji wobec innych.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej

Zakres tematów:

Wychowanie rodzinne-kto należy do naszej rodziny, co nas łączy, co jest dl nas ważne. Tradycje świąteczne w naszych domach, Wiem, gdzie mieszkam i mam elementarną wiedzę o swojej miejscowości. Poznaję się z legendy i kulturę pochodzące z mojej okolicy i z różnych części kraju.

Wychowanie obywatelskie i patriotyczne – w jaki sposób definiować dzieciom patriotyzm, jak godnie zachować się w trakcie wydarzeń społecznych i uroczystości państwowych. . Jakie prawa i obowiązki przynależą obywatelowi.

W trakcie zajęć Studenci poznawają twórczość patriotyczną dedykowaną dzieciom. nabywają wiedzę i umiejętność konstruowania scenariuszy z obszaru wychowania rodzinnego, patriotycznego oraz obywatelskiego

Metody dydaktyczne:

Słowne: wykład, dyskusja

Oglądowe: pokaz, prezentacja

Praktyczne: praca z tekstem, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Hennel 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.