Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia 10-1F-FIL
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Opracowania:

Wł. Tatarkiewicz; Historia filozofii t.1-3; W-wa: PWN; 1990;

R. Scruton; Przewodnik po filozofii dla inteligentnych; W-wa: PWN; 2000;

K. Ajdukiewicz; Zagadnienia i kierunki filozofii; W-wa: Aletheia; 2003;

T. Nagel; Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii; W-wa: Aletheia; 2006

Pozostałe:

Wł. Tatarkiewicz; O szczęściu; W-wa: PWN; 1990;

A. Damasio; Tajemnica świadomości; Poznań: Rebis; 2000;

D. C. Dennett, Natura umysłów; W-wa: CIS; 1997;

T. Nagel; Pytania ostateczne; W-wa: Aletheia; 1997;

Efekty uczenia się:

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie pisemne;

2. Weryfikacja systematycznego udziału słuchaczy w ćwiczeniach;

3. Weryfikacja testowa zapoznania się z poleconą literaturą filozoficzną i naukową.

Nakład pracy studenta:

1. Udział w ćwiczeniach: 15 h

2. Zapoznanie się z wybraną literaturą filozoficzną i naukową - 30 h

3. Przygotowanie sie do zaliczenia końcowego - 30 h

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie pisemne;

2. Weryfikacja systematycznego udziału słuchaczy w ćwiczeniach;

3. Weryfikacja testowa zapoznania się z poleconą literaturą filozoficzną i naukową.

Nakład pracy studenta:

1. Udział w ćwiczeniach: 15 h

2. Zapoznanie się z wybraną literaturą filozoficzną i naukową - 30 h

3. Przygotowanie sie do zaliczenia końcowego - 30 h

Zakres tematów:

1. Czym jest filozofia. Aktualność filozofii jako specyficznego rodzaju refleksji nad światem i człowiekiem. Dziedziny zastosowania filozofii w kulturze współczesnej.

2. Metody filozofii: pytania sokratejskie, ironia sokratejska, sceptycyzm metodyczny, metoda transcendentalna, metoda dialektyczna, metoda fenomenologiczna, hermeneutyka.

3. Najważniejsze problemy filozoficzne: natura człowieka, natura ludzkiego poznania, problem istnienia i jego rodzajów, szczęście jako kategoria filozoficzna, wolność, świadomość i nieświadomość w dyskusjach filozoficznych.

4. Kategoria osoby w różnych ujęciach filozoficznych. Osoba a świadomość i samoświadomość. Wolność i tożsamość osobowa. Osoba a relacje interpersonalne i znaczenie społeczne. Kategoria osoby w sporach bioetycznych.

6. Kategoria umysłu w rozważaniach filozoficznych. Umysł ludzki - świadoma myśląca substancja czy zespół automatycznych procesów mózgowych. Umysł człowieka a umysły zwierzęce oraz sztuczna inteligencja.

7. Pojęcie sensu życia i jego filozoficzne konotacje. Filozofia jako droga do bycia autentycznego.

8. Sylwetki największych postaci w historii filozofii: Sokrates, Platon, Arystoteles, Kartezjusz, Kant, Hegel. Co łączy i dzieli ich sposoby filozofowania?

Metody dydaktyczne:

dyskusja moderowana wokół przeczytanych tekstów lub obejrzanych filmów, burza mózgów, analiza tekstów źródłowych w podgrupach, mindmapping

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wioletta Dziarnowska 28/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Wioletta Dziarnowska 27/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Wioletta Dziarnowska 26/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Wioletta Dziarnowska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.