Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty umiejętności rozwiązywania problemów (praca z przypadkiem, kontrakt socjalny) 20-1F-WUP
Laboratorium/warsztaty (LAB) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cybulska R., Zacharko L., Żołnierczyk E., Kontrakt socjalny. Pracownik socjalny, Wrocław 2010

Kotlarska – Michalska A. (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999

Nocuń W.A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie: porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów, Gdańsk 2004

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

Włoch A., Domaradzki P., Kontrakt socjalny-przewodnik dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, Praca socjalna, 2005, nr 3, s. 3-85

Literatura uzupełniająca:

Gelso Ch. J., Hades J. A., Relacja terapeutyczna, Gdańsk 2005

Greenberger D., Padesky Ch. A., Umysł ponad nastrojem, Kraków 2004

Drat- Ruszczak K., Drążkowska- Zielińska E. (red), Podręcznik pomagania, Warszawa 2005

Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Sopot 2004

Miller W. R., Rollnick S., Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany, Kraków 2010

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia

a) regularna obecność na zajęciach

b) aktywność na zajęciach

c) pisemny sprawdzian wiedzy

Zakres tematów:

Zakres merytoryczny przedmiotu:

Znaczeniowy zakres przedmiotu – podstawowa terminologia

Modele pracy z indywidualnym przypadkiem

a) model psychospołeczny

b) model funkcjonalny

c) model zorientowany na rozwiązanie problemu

d) model modyfikacji zachowań

Kompetencje pracownika socjalnego w zakresie

a) budowania relacji z klientem

b) motywowania klienta do konstruktywnego rozwiązania problemu

c) towarzyszenia klientowi w pracy nad rozwiązaniem problemu

Kontrakt socjalny – narzędzie aktywizacji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej

a) cele i funkcje kontraktu

b) zasady współpracy z klientem

c) etapy tworzenia i realizacji kontraktu

d) struktura kontraktu socjalnego

e) zastosowanie kontraktu socjalnego

f) ewaluacja kontraktu

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

1. Wykład problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

2. Dyskusja panelowa

3. Wymiana opinii w parach (TPS - think-pair-share)

4. Analiza swot

5. Studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kos 20/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kos 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.