Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drama - techniki i strategie w pracy wychowawczej 10-FF-DTS1
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

OBOWIĄZKOWE:

Boal A., Gry dla aktorów i nieaktorów

Pankowska, K., Pedagogika dramy. Teoria i praktyka

Way B., Drama

Witerska K., Drama na różnych poziomach kształcenia

Witerska K.,Teatr Forum

UZUPEŁNIAJĄCE:

Królica M., Drama i happening w edukacji przedszkolnej

Matelska A., Zabawy dramowe w edukacji wczesnoszkolnej

Witerska K., Drama. Przewodnik po koncepcjach

Zielińska G., Filozofia dramy w procesie twórczym

Efekty uczenia się:

PEP1_W09 Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania,

rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów, w powiązaniu ze studiowaną specjalnością. Zna różnice pomiędzy dramą a małymi

formami teatralnymi.

PEP1_W14 Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności pedagogicznej, zorientowaną na zastosowanie w praktycznej działalności pedagogicznej w obszarze

studiowanej specjalności. Orientuje się, jakie korzyści odnoszą

dzieci, gdy są w roli widza lub aktora.

PEP1_W15 Ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań,

normach, procedurach stosowanych w wybranych obszarach działalności

pedagogicznej związanych ze studiowana specjalnością. Zna rodzaje małych form teatralnych i orientuje się w repertuarze dla dzieci. Wie, jak skutecznie uczyć dzieci tekstów

na pamięć i jak organizować widowiska przedszkolne i szkolne.

PEP1_U03 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedago-

giki i powiązanych z nią dyscyplin oraz praktyki do diagnozowania, projektowania i realizowania działań pedagogicznych związanych ze studiowaną specjalnością.

PEP1_U05 Potrafi diagnozować i prognozować sytuację życiową jednostek oraz planować i realizować działania praktyczne w wybranym obszarze działalności pedagogicznej.

PEP1_K07 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach

i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest znajomość wymaganych pojęć związanych z dramą, jej funkcjami, elementami, poziomami i znaczeniem.Umiejętność zastosowania technik i gier dramowych w perspektywie pracy z dziecmi.

Zastosowanie wiedzy do projektowania własnych działań - przygotowanie prezentacji/konspektów zajęć z zastosowaniem elementów dramy.

Zakres tematów:

Drama – jej specyfika, elementy, klasyfikacja, funkcje i znaczenie.

Struktura dramy, przygotowanie i przebieg zajęć dramowych- pisanie scenariuszy dramowych.

Rodzaje technik dramowych (tecniki kontekstu, narracji, symboliczne, refleksyjne) – omówienie i ćwiczenia warsztatowe.

Zabawy dramowe, przedmioty w dramie – omówienie i ćwiczenia

Drama w dydaktyce – na przykładzie dramy brytyjskiej.

Drama w pracy wychowawczej i terapeutycznej - przykłady zastosowania dramy w obszarze działalności pedagogicznej- przykłady i próby własne.

Teatr Forum – rys historyczny, założenia, zastosowanie w profilaktyce i psychoedukacji, praca nad projektem.

Rainbow of Desire – terapia poprzez dramę (opis i omówienie na podstawie prezentacji filmowej).

Umiejętności dramowe wychowawcy.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące wynikające z metodyki dramy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1204
Grażyna Hennel 14/15 szczegóły
2 każda środa, 13:30 - 15:05, Budynek z aulami C, sala 3077
Grażyna Hennel 14/15 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.