Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 10-1S-PEJ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Czelakowska D., Metodyka wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej, Kraków 2009 lub

Dobrowolska D., Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym, Kraków 2015.

Świerczyńska-Jelonek D.Walczewska-Klimczak G. Dziecko w dialogu z tekstem literackim, ORE, Warszawa 2015.

Lenartowska K., Lektura w klasach I –III, Warszawa 1993, tejże Wiersz w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2006.

Krasuska-Betiuk, M., Język polski w edukacji wczesnoszkolnej, " Zeszyty Szkolne". - R. 8, nr 3 (2009), s. 85-91

Krasuska-Betiuk M., Zadania edukacji teatralnej na etapie wczesnoszkolnym i przykłady ich realizacji, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis" Folia 161 Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia V (2014). s.152-164.

Rekomendacje dotyczące kształcenia polonistycznego zawarte w raportach z ogólnopolskich badań umiejętności trzecioklasistów (wybrane raporty OBUT z lat 2006-2015).

Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa: początki edukacji literackiej, Warszawa 1992

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na ostatnim wykładzie

Zakres tematów:

1.Analiza Podstawy programowej i wybranych programów nauczania. Budowa programów – dyskusja.

2. Proces czytania i proces pisania. BHP nauki czytania i pisania – ćw. praktyczne.

3. Metody i techniki kształcenia sprawności językowych ucznia.

4.Przegląd wybranych elementarzy pod kątem metod nauczania czytania i pisania.

5.Metodyka wprowadzania litery. Ćwiczenia usprawniające aparat mowy, motorykę ręki. Kaligrafia.

6. Rola aspektu krytyczno-twórczego w redagowaniu wypowiedzi ucznia- organizacja zajęć.

7. Ćwiczenia stylistyczne. Wstępne i podstawowe wypowiedzi ustne i pisemne.

8. Opracowanie czytanek i lektury. Praca w grupach z wykorzystaniem wybranych pozycji z literatury dla dzieci.

9. Organizacja ćwiczeń ortograficznych, interpunkcyjnych, słownikowo-frazeologicznych i syntaktycznych w przebiegu zajęć – projektowanie scenariusza przebiegu zajęć.

10. Badanie osiągnięć ucznia, sposoby zbierania informacji, wartość dodana.

11. Poprawa prac ucznia, kryteria, ocena opisowa- ćw. praktyczne

12. Przyczyny trudności w nauce czytania i pisania, rodzaje trudności, sposoby ich przezwyciężania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Gabriela Gajewska 28/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Gabriela Gajewska 33/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Gabriela Gajewska 33/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Pawlak 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.