Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 10-1S-PEJ
Wykład (WYK) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Czelakowska D., Metodyka wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej, Kraków 2009 lub

Dobrowolska D., Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym, Kraków 2015.

Świerczyńska-Jelonek D.Walczewska-Klimczak G. Dziecko w dialogu z tekstem literackim, ORE, Warszawa 2015.

Lenartowska K., Lektura w klasach I –III, Warszawa 1993, tejże Wiersz w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2006.

Krasuska-Betiuk, M., Język polski w edukacji wczesnoszkolnej, " Zeszyty Szkolne". - R. 8, nr 3 (2009), s. 85-91

Krasuska-Betiuk M., Zadania edukacji teatralnej na etapie wczesnoszkolnym i przykłady ich realizacji, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis" Folia 161 Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia V (2014). s.152-164.

Rekomendacje dotyczące kształcenia polonistycznego zawarte w raportach z ogólnopolskich badań umiejętności trzecioklasistów (wybrane raporty OBUT z lat 2006-2015).

Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa: początki edukacji literackiej, Warszawa 1992

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie na ostatnim wykładzie

Zakres tematów:

1. Charakterystyka i funkcje edukacji polonistycznej, cele i treści kształcenia literackiego, kulturalnego, językowego w pierwszym etapie nauczana. Osiągnięcia ucznia po każdej klasie.

2. Metody, strategie, formy pracy uczniów – klasyfikacja i charakterystyka.

3. Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. Metody nauki czytania i pisania, specyficzne trudności. Kształcenie i doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

4. Praca z tekstem literackim - sposoby i formy realizacji dominujących w poszczególnych klasach gatunków literackich: prozatorskich (baśnie, opowiadania), dramatycznych, poetyckich. Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu dłuższych lektur. Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów.

5. Edukacja przez teatr w kształceniu polonistycznym.

6. Kształcenie językowe: istota, cele i treści kształcenia językowego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej. Rozwijanie kompetencji tekstotwórczych uczniów. Zakres nauki o języku. Metody i techniki kształcenia sprawności językowej. Struktura i organizacja ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Typy ćwiczeń słownikowo- frazeologicznych, syntaktycznych, redakcyjnych, z zakresu kultury języka i poprawności językowej w klasach młodszych.

7. Kontrola i ocena osiągnięć dziecka. Sprawdziany kompetencji, kryteria oceny wypowiedzi i wypracowań uczniowskich.

Metody dydaktyczne:

Wykłady problemowe, prezentacja, fragmenty filmów dydaktycznych z zakresu edukacji polonistycznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Krasuska-Betiuk 109/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.