Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie i kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – metodyka 10-1S-WKU2
Wykład (WYK) Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Grochulska J., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław 1992.

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk 2007.

Purper-Ouakil D., Mali tyrani, Kraków 2006.

Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Warszawa 2001.

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Włodarski Z., Przetacznik-Gierowska M., Psychologia wychowawcza, tom 2, rozdz. 23, 26, 27, 28, 32, 33, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

PE1_W23 Zna prawidłowości rozwoju społecznego i emocjonalnego i wie, w jakim zakresie muszą być one rozwijane w wieku przedszkolnym.

PE1_W24 Zna sposoby i formy wspomagania dzieci w rozwoju społeczno – emocjonalnym.

PE1_U09 Umie przeprowadzić zajęcia, których celem jest kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.

PE1_U07 Potrafi współpracować z rodzicami w obszarze rozwoju społecznego dzieci.

PE1_U07 Potrafi porozumiewać się z dziećmi w sposób werbalny i niewerbalny na tyle, aby prowadzić zajęcia, gry i zabawy.

PE1_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa (wg Regulaminu studiów)

Zaliczenia - w zależności od grup (w łączności z ćwiczeniami)

ew. ocena aktywności w dyskusji i analizie przypadków

ECTS:

godziny kontaktowe: 15H

Praca własna studenta: 15h

Zakres tematów:

Zajęcia w części wykładowej prowadzone są metodą analizy przypadków. Poruszają kwestie koniecznych dla zarysowania tła społecznego i psychologicznych mechanizmów działających w diagnozowanych sytuacjach wychowawczych. Skupiają się na rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia prowadzącego, studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Uczą oceny efektywności działań wychowawczych w sytuacjach typowych (socjalizacja dziecka, postawy prospołeczne, altruistyczne i empatyczne, wartości w wychowaniu) oraz w nietypowych (konflikt, agresja).

Metody dydaktyczne:

wykład, analiza przypadków, ew. dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Pawlak 70/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.