Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interwencja kryzysowa 20-3S-ITK
Laboratorium/warsztaty (LAB) Semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

James, R. K., Gilliland B. E.(2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA

Kubacka - Jasiecka , D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Kluczyńska, S., Wrona, G.(2013). Lekarzu, reaguj na przemoc! Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia. Kraków: Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kubacka-Jasiecka,D., Mudyń, K. (2005). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Literatura uzupełniająca:

Kubacka-Jasiecka, D. (2008). Interwencja kryzysowa. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna. Tom 2 (s. 244-271). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pilecka, B. (2004). Kryzys psychologiczny, wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student powinien:

objaśniać wybrane teorie kryzysu i interwencji kryzysowej;

rozróżniać rodzaje kryzysów psychologicznych;

scharakteryzować cele, zasady i etapy interwencji kryzysowej;

wskazać różnice między interwencją kryzysową a innymi formami pomocy psychologicznej;

wymieniać kryteria diagnostyczne ASD i PTSD;

Umiejętności

przeprowadzić ocenę aktualnego stanu funkcjonowania klienta w kryzysie;

zaprezentować plan pomocy osobom w kryzysach rozwojowych i sytuacyjnych;

oceniać potencjalne zagrożenie samobójstwem lub zabójstwem;

przeprowadzić diagnozę ASD i PTSD;

wykorzystywać wybrane strategie i techniki oddziaływania w interwencji kryzysowej;

analizować różnice indywidualne w zmaganiu się z sytuacjami kryzysowymi;

Metody i kryteria oceniania:

pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę z literatury obowiązkowej

ocena prac pisemnnych wykonywanych przez studentów

ocena wypowiedzi studentów w trakcie zajęć

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia teorii kryzysu. Mechanizmy i strategie radzenia sobie z kryzysem.

2. Kryzys a wydarzenia krytyczne. Kryzys emocjonalny jako szansa rozwoju. Stres a kryzys.

3. Przebieg i diagnoza reakcji kryzysowej.

4. Interwencja kryzysowa –znaczenie terminu, cele i zadania.

5. Zasady interwencji kryzysowej. Przebieg interwencji kryzysowej.

6. Strategie i techniki oddziaływania w interwencji kryzysowej.

7. Podstawowe umiejętności i zasady prowadzenia interwencji kryzysowej.

8. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej- cele, ocena natężenia kryzysu, ocena sposobu funkcjonowania klienta w kryzysie.

9. Omówienie strategii interwencji kryzysowych na przykładzie wybranych sytuacji kryzysowych, np. kryzys suicydalny, przemoc w rodzinie, przemoc seksualna.

10. Interdyscyplinarne podejście do pomocy osobom w kryzysie.

Metody dydaktyczne:

dyskusja nad zagdnieniami wynikającymi z lektur zaleconych przez prowadzącego

ćwiczenia w parach, odgrywanie ról

analiza materiału filmowego

analiza studium przypadku

symulacja sytuacji prowadzenia interwencji kryzysowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:30 - 15:05, sala 3016
Sylwia Kluczyńska 16/ szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 9:35, sala 3511
Sylwia Kluczyńska 13/ szczegóły
3 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, sala 3016
Sylwia Kluczyńska 12/ szczegóły
4 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, sala 3511
Sylwia Kluczyńska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.