Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji polonistycznej 10-0S-MPO2
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Baczyńska H., Metodyka nauczania gramatyki w klasach I –III, Warszawa 1981

Dobrowolska D., Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym, Kraków 2015

Jurek A., Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Gdańsk 2012

Lenartowska K., Wiersz w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2006

Mnich M., , Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002

Ortografia i interpunkcja w nauczaniu szkolnym i samokształceniu z ćwiczeniami , E. Polański, E. Dereń, A. Rychlik, Kraków 2011.

Stasica J., 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z języka polskiego w klasach I-III, Kraków 2001

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

PCK1_KK_W04 Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PCK1_KK_U02 Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PCK1_KK_U03 Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem.

PCK1_KK_U07 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności.

PCK1_KK_K02 Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się sprawdzianem z wybranego obszaru wiedzy polonistycznej (na podstawie literatury). Kompetencje nauczycielskie z zakresu nauczania języka polskiego na I etapie edukacyjnym oceniane są na podstawie czynnego udziału studenta w zajęciach (aktywność w rozwiązywaniu poruszanych w trakcie zajęć problemów metodycznych i językowych).

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30h

Zakres tematów:

Cele nauczania języka polskiego, uregulowania i uwarunkowania prawne, podstawy programowe, programy, podręczniki, funkcje oceny. Wiedza z zakresu nauczania czytania i pisania - metody, krytyczny ich wybór, rola wypowiedzi ustnych. Praca z tekstem podczas zajęć z dziećmi, analiza, interpretacja - metody. Tworzenie tekstu, formy wypowiedzi pisemnej uczniów. Wprowadzanie dziecka w świat kultury. Metody oceny postępów dziecka. Wspomaganie uczniów z trudnościami w uczeniu się.

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem, dyskusja, wykład, analiza przypadku (ocena pracy ucznia)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05, sala 1073/1074
Agnieszka Pawlak 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.