Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka polskiego 10-2F-KJP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Markowski A., Kultura języka polskiego, Warszawa 2006.

• Pisarek W., Słowa miedzy ludźmi, Warszawa 2006

• Schopenhauer A., Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

• Bralczyk J., Mój język prywatny, Warszawa 2004.

• Lewandowska- Tarasiuk E., Sztuka wystąpień publicznych, Warszawa 2003, wyd II.

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KK_WO1

Zna Ustawę o Języku Polskim

PC1_KK_WO1

Posiada wiedzę o języku jako instrumencie pedagogicznego oddziaływania

PC1_KK_WO3

Zna istotę języka, normę językową, kryteria językowej poprawności, identyfikuje rodzaje błędów językowych

PC1_KK_WO3

Zna rodzaje stylów wypowiedzi i ich udział w różnorodnych sytuacjach pedagogicznych typowych

dla pedagogiki specjalnej

2. UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KK_U06

Ma rozwiniętą własną kompetencję lingwistyczną i komunikacyjną, by coraz sprawniej i zgodnie

z językową normą posługiwać się językiem

PC1_KK_U10

Ma rozwiniętą umiejętność posługiwania się różnymi formami wypowiedzi, rozwiniętą wrażliwość na

słowo, odznacza się wysokim poziomem etyki słowa

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KK_K02

Potrafi, dzięki swym wykształconym kompetencjom językowych zachowań, uczestniczyć w najróżnorodniejszych formach międzyludzkich kontaktów w społecznej przestrzeni

Metody i kryteria oceniania:

Analizy językowe wybranych tekstów z przestrzeni publicznej. Pisemne analizy językowe, sprawdziany.

Wymagana obecność na wykładzie i uczestnictwo w Debatach Oksfordzkich.

Punkty ECTS: 2

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 10 godzin

czytanie zalecanej literatury - 20 godzin

godziny potrzebne do przygotowania się do egzaminu - 20 godzin

autorska analiza językowa tekstów z przestrzeni publicznej - 10 godzin

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:20 - 16:55, sala 3139 (aula C)
Ewa Lewandowska-Tarasiuk 331/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.