Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii 20-1F-WPY
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2006). Psychologia i życie. Wydanie nowe.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mietzel, G. (2011). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Strelau, J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

Sternberg R. J. (1999), Wprowadzenie do psychologii Warszawa: WSiP.

Kozielecki, J. (1995). Koncepcje psychologiczne człowieka. Wydawnictwo Akademickie "Żak")

Shaughnessy, J., Zechmeister, E. i Zechmeister, J. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Maruszewski, T. (2002). Psychologia poznania. Gdańsk: GWP

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna terminologię potrzebną do opisu zjawisk psychicznych na poziomie rozszerzonym i potrafi ją adekwatnie zastosować;

Posiada wiedzę o miejscu psychologii i jej powiązaniu z innymi naukami o człowieku;

Posiada wiedzę o kierunkach w naukach psychologicznych i ich historycznych uwarunkowaniach;

Posiada wiedzę o uwarunkowaniach procesów psychicznych: poznawczych, emocjonalnych, motywacyjnych i in.;

Umiejętności

Potrafi scharakteryzować podstawowe procesy psychiczne;

Potrafi posługiwać się terminologią odnoszącą się do przebiegu procesów psychicznych człowieka;

Potrafi odróżnić podejścia w ramach podstawowych kierunków psychologicznych;

Potrafi scharakteryzować problem z uwzględnieniem różnych kierunków psychologicznych;

Kompetencje społeczne

Potrafi formułować problemy wykorzystując wiedzę psychologiczną i porozumiewać się ze specjalistami z dziedzin pokrewnych;

Metody i kryteria oceniania:

Testy wiadomości na ćwiczeniach - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wymaganej liczby punktów

Zakres tematów:

Koncepcje psychologiczne człowieka.

Procesy spostrzegania i uwagi.

Emocje i motywacja.

Temperament.

Psychologia osobowości.

Metody dydaktyczne:

Testy wiadomości na ćwiczeniach

Pytania sprawdzające na ćwiczeniach

Zadania wykonywane w małych grupach

Praca pisemna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Halina Dubczak 21/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Halina Dubczak 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.