Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii 20-1F-WPY
Wykład (WYK) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2006). Psychologia i życie. Wydanie nowe.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mietzel, G. (2011). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Strelau, J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

Sternberg R. J. (1999), Wprowadzenie do psychologii Warszawa: WSiP.

Kozielecki, J. (1995). Koncepcje psychologiczne człowieka. Wydawnictwo Akademickie "Żak")

Shaughnessy, J., Zechmeister, E. i Zechmeister, J. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Maruszewski, T. (2002). Psychologia poznania. Gdańsk: GWP

Efekty kształcenia:

Wiedza

Zna terminologię potrzebną do opisu zjawisk psychicznych na poziomie rozszerzonym i potrafi ją adekwatnie zastosować;

Posiada wiedzę o miejscu psychologii i jej powiązaniu z innymi naukami o człowieku;

Posiada wiedzę o kierunkach w naukach psychologicznych i ich historycznych uwarunkowaniach;

Posiada wiedzę o uwarunkowaniach procesów psychicznych: poznawczych, emocjonalnych, motywacyjnych i in.;

Umiejętności

Potrafi scharakteryzować podstawowe procesy psychiczne;

Potrafi posługiwać się terminologią odnoszącą się do przebiegu procesów psychicznych człowieka;

Potrafi odróżnić podejścia w ramach podstawowych kierunków psychologicznych;

Potrafi scharakteryzować problem z uwzględnieniem różnych kierunków psychologicznych;

Kompetencje społeczne

Potrafi formułować problemy wykorzystując wiedzę psychologiczną i porozumiewać się ze specjalistami z dziedzin pokrewnych;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie wymaganej liczby punktów.

Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

Psychologia jako nauka, historia psychologii, podstawowe szkoły psychologiczne

Metody badań w psychologii

Procesy spostrzegania

Procesy pamięci i uczenia się

Procesy myślenia.

Inteligencja.

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z ekspozycją podstawowych tez na ekranie, oraz prezentacjami multimedialnymi, dyskusja w całej grupie i w podgrupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Halina Dubczak 44/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.