Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna 10-2F-PKL
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Carson, R.C., Butcher, J.N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk, GWP

Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR

Czabała, Cz., Kluczyńska, S. (red) (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN

Namysłowska, I. (red.) (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

Reinecke, Lochman, J.E., Magee, T.N., Pardini, D.A. (red.) Psychoterapia poznawcza w teorii i w praktyce. Gdańsk, GWP.

Sęk, H. (red.) (2005) Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN, t.1,2

Efekty uczenia się:

PC1_KK_WO2 Posiada elementarną wiedzę na temat metodologicznych powiązań między psychologią kliniczną a pedagogiką

PC1_KS_WO6 Posiada wiedzę na temat metod i celów diagnozy psychologicznej; potrafi opisać najczęściej stosowane narzędzia badawcze

PC1_KK_WO6 Posiada elementarną wiedzę na temat źródeł i objawów zaburzeń u dzieci i dorosłych

PC1_KK_WO5 Opisuje podstawowe formy psychoterapii i oddziaływań różnych szkół terapeutycznych

PC1_KS_UO1 Potrafi wykorzystać wiedzę na temat zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania do analizy sytuacji problemowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej a także do planowania działań profilaktycznych i terapeutycznych

PC1_KS_UO3 Określa podstawowy zakres zadań diagnostycznych i pomocowych adekwatnych do określonego problemu kloinicznego

PC1_KK_KO3 Dostrzega i uwzględnia w pracy zawodowej specyfikę kontaktu z pacjentem

PC1_KK_KO2 Ma świadomość znaczenia profilaktyki zdrowia psychicznego

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie prezentacji, aktywność na zajęciach, kolokwium

Zakres tematów:

1. Stres i radzenie sobie z nim; zaburzenia po stresie; kryzysy, sytuacje straty

2) Wsparcie psychologiczne

3) Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

4) Zaburzenia zdrowia psychicznego dorosłego

5. Człowiek chory soamtycznie

Metody dydaktyczne:

prezentacje, dyskusje w grupie, studia przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Zasępa 30/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Zasępa 22/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Hryniewicka 29/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Hryniewicka 25/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Hryniewicka 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.