Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty umiejętności diagnostycznych 20-1S-WUD
Laboratorium/warsztaty (LAB) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Szatur-Jaworska B., Diagnozowanie w polityce społecznej : metody i problemy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.

Paszkiewicz A., Diagnozowanie środowiska rodzinnego, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - R. 52, nr 6 (2012), s. 28-34

Guziuk-Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. Warszawa 2011.

Wysocka E., Człowiek a środowisko życia: podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. Warszawa 2007.

Joachimowska M., Diagnostyka społeczna : wymiar teoretyczny i praktyczny, Wydawnictwo Edukacyjne Wers, Bydgoszcz 2012.

red. nauk. Filipiak M., Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy: wybrane zagadnienia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna metodologię badań społecznych, na poziomie umożliwiającym prowadzenie i interpretowanie badań w obszarze pracy socjalnej.

Zna źródła i metody pozyskiwania zasobów (materialnych i niematerialnych), potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych.

Wie jak badać i rozpoznawać zapotrzebowanie na usługi społeczne dla jednostek, grup i rodzin oraz społeczności lokalnych.

Umiejętności

Opracowuje diagnozę społeczną oraz plan działań w odniesieniu do jednostek, rodzin i społeczności lokalnych wykluczonych społecznie.

Kompetencje

Posiada zdolność do skutecznego i celowego organizowania i planowania zobowiązań zawodowych.

Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach społecznych oraz w pracy socjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

kolokwium

Umiejętności

Kolokwium, obserwacja aktywności i poprawności działań

Kompetencje

Aktywizujące formy pracy na zajęciach

Zakres tematów:

Wprowadzenie do zajęć, omówienie tematyki, zasad i warunków zaliczenia przedmiotu.

Diagnoza w pracy socjalnej

Wywiad jako metoda diagnostyczna – wady, zalety, warunki realizacji

Ankieta jako narzędzie diagnostyczne – zasady konstruowania, możliwości zastosowania

Wykorzystanie obserwacji w diagnozie

Wykorzystanie analizy dokumentów w diagnozie

Genogram, etogram, analiza transakcyjna - ich zastosowanie w celach diagnostycznych

Diagnoza w pracy z indywidualnym przypadkiem

Diagnoza w pracy z rodziną

Diagnoza środowiska społecznego

Diagnoza społeczna

Etyczny wymiar działań badawczych i diagnostycznych

Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

metody oparte na słowie – pogadanka, dyskusja, praca z książką; oparte na działalności praktycznej - hospitacje, praca w grupach, metoda sytuacyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Danuta Książek 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.