Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształtowanie umiejętności samoobsługowych – metodyka 10-1S-KUS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Mikler-Chwastek A. (2009) Samodzielni w przedszkolu, w: Moje dziecko w przedszkolu, (red.) A. Jegier , Gdańsk.

• Mikler-Chwastek A (2012). Co dzień bardziej samodzielne. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis

• Mikler-Chwastek A (2013). Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Difin

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2000) Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa: WSiP

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2012). Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć. Kraków, Wydawca: Centrum edukacji bliżej przedszkola.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2011). Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski. Kraków, Wydawca: Centrum edukacji bliżej przedszkola.

Schaffer R.H., Psychologia dziecka, Warszawa 2014

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział w zajęciach

- przygotowanie diagnozy nauczycielskiej czynności samoobsługowych dziecka w wieku żłobkowym, przedszkolnym (przy wykorzystaniu dostępnych arkuszy diagnostycznych)

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej: problemowo-badawczej

Zakres tematów:

• Zajęcia wprowadzające w tematyka samodzielności dziecka w tym kształtowania umiejętności samoobsługowych. Omówienie spraw organizacyjnych i związanych z zaliczeniem przedmiotu

• Kompetencje w zakresie samoobsługi dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym

• Nauczycielska diagnoza czynności samoobsługowych (eksperyment diagnostyczny)

• Analiza wybranych arkuszy służących do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka, a także kompetencji w zakresie samoobsługi dzieci dwu i trzyletnich

• Zasady sprzyjające nabywaniu kompetencji samoobsługowych i bariery stojące na drodze rozwoju dziecka w tym zakresie

• Wspomaganie rozwoju dzieci w nauce samoobsługi, formułowanie i wskazywanie działań naprawczych

• Budowanie relacji i kształtowanie umiejętności współpracy z rodzicami i personelem placówki w aspekcie kształtowania umiejętności samoobsługowych dziecka

Metody dydaktyczne:

dyskusja w grupach, burza mózgów, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Kierzkowska 20/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Kierzkowska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.