Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z dzieckiem zdolnym 10-4S-PDZ
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. M. Braun, M. Mach, Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012

2. B. Dyrda, W poszukiwaniu standardów kształcenia uczniów zdolnych [w:] J. Łaszczyk, Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008

3. Dyrda B., Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie

i przeciwdziałanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

4. A. Hłobił, Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010

5. T. Lewowicki, Kształcenie uczniów zdolnych, Wydawnictwo Szkolne

i Pedagogiczne, Warszawa 1986

6. W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Poznań 2005

7. W. Limont, „Stań na ramionach gigantów”, czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy w: Wychowanie. Pojęcia- procesy- konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie. Tom 3, red. Dudzikowa M., Czerpaniak- Walczak M., Wydawnictwo GWP, Gdańska 2007

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie:

1. Przygotowanie przykładowego arkusza obserwacji zdolności ucznia.(Praca zespołowa)

2. Konspekt zajęć pozalekcyjnych dla ucznia zdolnego (Praca zespołowa).

3. Przedstawienie koncepcji pracy z uczniem zdolnym.

4. Aktywny udział w ćwiczeniach

Zakres tematów:

1. Kim jest uczeń zdolny. Pojęcie zdolności, ucznia zdolnego w literaturze, Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych. Przykłady programów edukacyjnych dla uczniów zdolnych. Zdolności a silne strony ucznia, Pojęcie tutoringu szkolnego(4h)

2. Jak rozpoznać ucznia zdolnego. Sposoby identyfikacji, diagnozy zdolności ucznia w procesie dydaktycznym przez nauczycieli. Sposoby diagnozowania silnych stron ucznia. Przygotowanie autorskiego arkusza obserwacji zdolności ucznia.(4h)

3. Organizacja systemu pracy z uczniami uzdolnionymi. Konstruowanie procesu edukacyjnego, system zajęć pozalekcyjnych oraz tutoringu szkolnego. (4h)

4. Kompetencje nauczyciela pracującego z uczniem zdolnym. Warsztat: Aktywne słuchanie, komunikacja typu „JA”, motywowanie do pracy. (8h)

5. Tutoriale. Symulacja zajęć dla uczniów zdolnych wykorzystująca metody Coachingu, Mentoringu.(2h)

6. Autorskie programy edukacyjne. Warsztat pisania programu edukacyjnego dla uczniów zdolnych. (4h)

7. Prezentacja programów edukacyjnych dla uczniów zdolnych przygotowanych przez studentów. (4h)

Metody dydaktyczne:

Metody pracy:

Wykładowa, projektowa, warsztatowa, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:40 - 10:10, sala 3305
Anna Witkowska-Tomaszewska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.