Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne nurty w filozofii 10-4F-WNF
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. T.Gadacz, Historia filozofii, Nurty, Znak 2009

2. E.Coreth, Filozofia XX wieku, Kęty 2004

3. E.Gilson, T.Langan, A.Mauer, Historia filozofii współczesnej od Hegla do czasów najnowszych, Warszawa 1979

4. W.Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie, Warszawa 1996

5. A.Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 1995

6. A.Sarnowski, Świadomość i czas. O początkach filozofii współczesnej, Warszawa 1985

7. J.Woleński, Filozoficzna szkoła Lwowsko-Warszawska, Warszawa 1985

1. J.Górnicka-Kalinowska, Filozofia podmiotu, Warszawa 2001

2. A.MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, Warszawa 1996

3. J.Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2006

4. C.Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970

8. K.Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977

Metody i kryteria oceniania:

1.egzamin

2.dyskusja na wykładzie

3. esej jako dodatkowa forma sprawdzenia wiedzy

Zakres tematów:

1.F.Brentano

a) walka z psychologizmem

b) intencjonalność i logika uczuć

2. E. Husserl

a) metoda fenomenologiczna

b) filozofia jako nauka ścisła

3. K. Twardowski

a) filozoficzna szkoła Lwowsko-Warszawska

b) uczniowie

c) postulat jasności myśli i słowa

4. R. Ingarden

a) koncepcja poznania

b) estetyka

5. Koło Wiedeńskie

a) postulat likwidacji metafizyki

b) koncepcja nowej filozofii i metody naukowej

6. K. Popper

a) filozofia nauki

b) warunki rozwoju wiedzy

7. K. Jaspers

a) człowiek i historia

b) sytuacje graniczne

8. J.P. Sartre

a) założenia filozofii egzystencjalnej

b) wolność i odpowiedzialność

9. J. Maritaine

a) rola wiary w życiu człowieka

b) skąd się bierze zło- krytyka omnipotencji rozumu

10. E. Mounier

a) struktura świata osobowego

b) człowiek i społeczeństwo

11. C.Levi-Strauss

a) język i społeczeństwo jako przedmiot badań naukowych

b) myśl nieoswojona

12. J.Rawls

a) teoria sprawiedliwości

b) społeczny wymiar sprawiedliwości

13. Ch. Taylor

a) człowiek jako samo interpretujące się zwierzę

b) potrzeba nowej duchowości

14. A. MacIntyre

a) dziedzictwo cnoty

b) o niemożności naukowego przewidywania zjawisk społecznych

15. F.Fukuyama

a) rola uznania w tworzeniu społeczeństwa

b) liberalna demokracja jako ustrój idealny

16. P.Singer

a) utylitaryzm celów i utylitaryzm aktów

b) utylitaryzm preferencji

17.Spór liberałów z kom unitarianami

a) jak powinno wyglądać dobrze urządzone społeczeństwo

b) na czym polega republikański patriotyzm

18. J. Tischner

a) personalizm

b) stare i nowe tragedie człowieka

19. S. Żiżek

a) zasłona dobrego wychowania

b) kłopoty z Heideggerem

Metody dydaktyczne:

Wyklad interaktywny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:10 - 18:45, sala 3080 (aula B)
Anna Drabarek 162/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.