Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka 10-1F-DYD1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. PWN, Warszawa 2009

K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Szkoła. PWN, Warszawa 2009

G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. GWP, Sopot 2011

B. Niemiecko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. WAiP, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Potrafi analizować krytycznie działania dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli i odnosić je do doświadczeń własnych.

Potrafi określić możliwe sposoby rozwiązania problemów dydaktycznych.

PEP1_U013

Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą dydaktyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań dydaktyczno-wychowawczych

Potrafi zaprojektować program (konspekt) zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na ćwiczeniach, aktywność oraz przygotowanie konspektu (programu) zajęć na wybrany przez siebie temat z podanej puli tematów.

Zakres tematów:

Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiki. Podstawowe pojęcia dydaktyczne (uczenie, nauczanie, kształcenie). Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe. Szkoła (metafory szkoły). Cele kształcenia i ich operacjonalizacja.

Metody kształcenia (klasyczne i problemowe). Formy organizacyjne kształcenia.

Zasady kształcenia.

Style kierowania uczeniem się.

Zachowania zakłócające ład w klasie (przyczyny, zapobieganie).

Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej (konspekt zajęć).

Metody dydaktyczne:

pogadanka, dyskusja, gry dydaktyczne (sytuacyjne, symulacyjne), metoda stacji uczenia się, zadania problemowe, ćwiczenia, praca z tekstem, prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:40 - 13:15, sala 6a
Aleksandra Tłuściak-Deliowska 29/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:30 - 15:05, sala 6a
Aleksandra Tłuściak-Deliowska 28/ szczegóły
3 każdy piątek, 11:40 - 13:15, sala 6a
Aleksandra Tłuściak-Deliowska 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Obiekt Czerniakowska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.