Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria pracy socjalnej 10-4S-TSO
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

C. Beckett: Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

D. Howe: krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.

J. Szmagalski: Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Wydawnictwo "Żak", wydanie II, Warszawa 1996.

A.W. Góra, Początki pracy socjalnej w świecie, „Praca Socjalna” Nr 4/1988.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wyd. UWM, Olsztyn 2001.

St. Kawula (red.), Pedagogika Społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

T. Pilch (red.), Encyklopedia wychowania XXI wieku. Hasła: opieka pedagogiczna, pomoc, wsparcie społeczne.

E. Januszewska, Dojrzewanie do wolności w wychowaniu. Rzecz o A. S. Neillu, Wyd. APS, Warszawa 2002.

B. Krajewska, Elementarne zagadnienia pracy socjalnej (wybór tekstów), Wyd. Naukowe „Novum”, Płock 2007.

B. Smolińska-Theiss, Źródła pracy socjalnej. Od chrześcijańskiego miłosierdzia do liberalnej demokracji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 5/1994..

Efekty uczenia się:

PE2_W01

- Zna terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. Zna genezę pracy socjalnej, pojęcia pracy socjalnej (środowisko, wychowanie, wsparcie, kapitał ludzki kapitał społeczny, empowerment), jej źródła filozoficzne, historyczne, kulturowe. Ma wiedzę na temat relacji z innymi dziedzinami naukowymi: socjologią, historią, psychologia społeczną, ekonomią, prawem

PE2_W13

- Ma wiedzę o różnych środowiskach społecznych: rodzina, środowisko lokalne, środowisko globalne oraz o funkcjonowaniu instytucji wychowawczych, kulturalnych i pomocowych

PE2_W16

- Zna zasady i normy etyczne w pracy socjalnej, ma wiedzę o etyce w pracy zawodowej pracownika socjalnego

PE2_U05

- Ma umiejętność stawiania własnych tez, poszukiwania argumentów i polemizowania z różnymi stanowiskami

PE2_K09

- Wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski

Metody i kryteria oceniania:

egzamin sprawdzający wiedzę w formie pisemnej

Zakres tematów:

1.Instruktaż wprowadzajacy.

2.Geneza pracy socjalnej. Różnice pomiędzy opieką społeczną a pracą socjalną

3.Naukowe podstawy pracy socjalnej – koncepcje różnych dyscyplin obszaru nauk społecznych.Pozytywistyczna i postpozytywistyczna teoria działalności pomocowej.

Teoria eksplanacyjna (teoria stadiów rozwoju społecznego, teoria systemów społecznych, koncepcja przywiązania społecznego, modele psychodynamiczne).

3.Systemowe podejście do pracy socjalnej. Obszar wiedzy na temat systemów społecznych.Organizacyjne podejście do pracy socjalnej.

4.Socjologiczne koncepcje pracy socjalnej.Teoria stadiów rozwoju społecznego.

5.Psychologiczne koncepcje w pracy socjalnej.

6.Ekologiczne koncepcje pracy socjalnej.

7.Strategie rozwiązywania konfliktów w pracy socjalnej.

8.Twórcze podejście do problemów klienta w pracy socjalnej skoncentrowane na rozwiązaniach.

9. Interwencyjność socjalna.

10. Ewolucja metodyki pracy socjalnej.

11.Metoda indywidualnych przypadków.Podejście aktywizacyjne w pracy z indywidualnym przypadkiem. Empowerment w pracy socjalnej.

12 Metoda pracy grupowej w pracy socjalnej. Podejście aktywizacyjne w pracy z klientami w grupie.

13.Animacja środowiska lokalnego w pracy socjalnej.Akcje społeczne.

14. Egzamin.

Metody dydaktyczne:

podające i poszukujące: wykład, panel dyskusyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, sala 3235
Anna Kruk 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.