Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia mikrostruktur społecznych 20-2F-SMI
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Sztompka P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, Wydawnictwo Znak, rozdziały: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie mikrosocjologii.

Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk z zakresu mikrosocjologii właściwe dla tradycji strukturalno-funkcjonalnej, podejścia interpretatywnego i badania przemian więzi społecznych.

Posiada wiedzę o różnych rodzajach mikrostruktur społecznych: rodzinie, grupach celowych, koleżeńskich, towarzyskich, społeczności lokalnej, wspólnotach wirtualnych i ich zmienności w czasie i przestrzeni.

Posiada wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach.

Ma podstawową wiedzę o człowieku, relacjach między ludźmi i więziach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny:

Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia, rozróżniać koncepcje z zakresu mikrosocjologii różnych autorów, wyliczyć wyznaczniki grupy społecznej.

Potrafi opisać i objaśniać przebieg interakcji oraz budowę i funkcjonowanie mikrostruktur społecznych, a także przemiany więzi społecznych. Potrafi rozróżniać pomiedzy tymi podejściami i wskazać różnice w ich metodach.

Potrafi scharakteryzować różne rodzaje mikrostruktur, omówić ich zróżnicowanie w zależności od specyfiki lokalnej i czasu historycznego.

Potrafi zdefiniować pojecie więzi, nazywać jego aspekty, zidentyfikować ich występowanie w różnych grupach społecznych.

Potrafi tłumaczyć zjawiska z poziomu mikrosocjologii.

Zakres tematów:

1. Perspektywy teoretyczno-badawcze w mikrosocjologii

2. Socjologia interakcji: porządek interakcyjny a definicja sytuacji

3. Małe grupy społeczne: wyznaczniki i typologie

4. Rodzaje struktur grupowych. Mikrostruktury w makrostrukturze

5. Spójność grupy, jej uwarunkowania i konsekwencje

6. Proces socjalizacji

7. Przemiany więzi społecznych. Nowe wspólnoty w dobie Internetu

Metody dydaktyczne:

Wykład (konwencjonalny, konwersatoryjny i problemowy) wzbogacony o prezentację multimedialną i indywidualną lekturę literatury.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:30 - 15:05, sala 2223/2224
Joanna Zalewska 62/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.