Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyroda w edukacji przedszkolnej – metodyka 10-4S-PED
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.dzieciecafizyka.pl
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wyrawdnictwo Bliżej Przedszkola.

• Muchacka B.: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo AP, Kraków 2006

• Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

• Kielar-Turska M.: Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, WSiP, Warszawa 1992

• Elbanowska St.: Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1983

Literatura uzupełniająca

G. Walter: „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

A. Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

Efekty uczenia się:

Student potrafi wymienić podstawowe zadania edukacji przyrodniczej oraz potrafi przedstawić realne sposoby ich wykonania.

Student potrafi omówić jak przebiega rozwój rozumienia i pojmowania niektórych pojęć z zakresu przyrody na podstawie podanych w literaturze przedmiotu wyników badań.

Student potrafi scharakteryzować zasady prowadzenia eksperymentów i doświadczeń w przedszkolu, a także omówić znaczenie rysunku w procesie uczenia się i rozwoju myślenia dziecka.

Student potrafi nazwać pospolite ptaki, rośliny, drzewa, i niewielkie zwierzęta.

Student potrafi opracować zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu i doświadczenia przyrodniczego w taki sposób, by uczniowie byli w pełni zaangażowani.

Student potrafi zaplanować wycieczkę lub spacer, podczas których realizowane są cele edukacji przyrodniczej.

Student wykazuje zainteresowanie problematyką ochrony przyrody – potrafi wskazać organizację, zaangażowane w działalność ekologiczną oraz krótko omówić projekty europejskiej o tej tematyce.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy własnej studenta – przygotowanie scenariusza zajęć, uczestnictwo w warsztatach

Kolokwium ustne

Test komputerowy

Zakres tematów:

Blok 1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej. Cele, treści i zadania edukacji przyrodniczej.

Blok 2. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci przedszkolnych.

Blok 3. Metody i formy pracy z małymi dziećmi: wycieczka, eksperyment, doświadczenie, pokaz, objaśnienie. Planowanie kącika przyrody oraz zagospodarowanie ogródka przyrodniczego na placu przedszkolnym. Analiza literatury przyrodniczej dla nauczycieli i dzieci.

Blok 4. Opracowanie i realizacja zagadnień wychowania przyrodniczego na zajęciach dydaktycznych. Przygotowanie materiałów oraz opracowanie scenariuszy zajęć. Tematy: woda, powietrze, światło, dźwięk, ziemia, gleba, meteorologia, rośliny, zwierzęta, człowiek, ekologia, kosmos.

Metody dydaktyczne:

Metody werbalne (wykład, dyskusja), metody problemowe (praca własna studentów).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, sala 3412
Jan Jelinek 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.