Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształtowanie umiejętności samoobsługowych – metodyka 10-1S-KUS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Brazelton, T. B., Sparrow, J. D. (2013). Rozwój dziecka od 0 do 3 lat. Gdańsk: GWP (fragmenty)

• Cieszyńska, J., Korendo, M. (2007). Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Kraków: Wydawnictwo edukacyjne (fragmenty)

• Mikler-Chwastek A. (2009) Samodzielni w przedszkolu, w: Moje dziecko w przedszkolu, (red.) A. Jegier , Gdańsk (fragmenty)

• Mikler-Chwastek A (2012). Co dzień bardziej samodzielne. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis (fragmenty)

• Mikler-Chwastek A (2013). Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Difin

• Mikler-Chwastek A (2011). Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia Uniwersalis

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2000) Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa: WSiP (fragmenty)

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2012). Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć. Kraków, Wydawca: Centrum edukacji bliżej przedszkola (fragmenty)

• Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2011). Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski. Kraków, Wydawca: Centrum edukacji bliżej przedszkola (fragmenty)

• Kuszak. K (2008). Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM (fragmenty)

• Kuszak. K (2008). Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności. Poznań, Oficyna Wydawnicza Garmond (fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

• Franus E. (1975) Sprawdziany rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia, Warszawa.

• Olechnowicz H. (1997) Dobre chwile z naszym dzieckiem. Zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę o możliwościach dziecka w zakresie radzenia sobie z samoobsługą, kontrolowania przez dzieci zwieraczy i dążenia do tego by być czystym i suchym

Wie, w jaki sposób ocenić kompetencje samoobsługowe dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym.

Zna zasady organizowania zajęć dla małych dzieci mających na celu wdrażanie ich do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych.

Ma wiedzę o zależnościach między samoobsługą i kształtowaniem zaradności życiowej dzieci

Ma rozeznanie w poglądach rodziców w opanowaniu czynności samoobsługowych potrafi ocenić kompetencje samoobsługowe swoich podopiecznych.

Potrafi przeprowadzić zajęcia dotyczące wdrażania małych i przedszkolnych dzieci do wykonywania czynności samoobsługowych, higienicznych oraz porządkowych, w tym z udziałem małych nauczycieli.

Potrafi zaprojektować zajęcia dla rodziców, mające na celu przekazanie im wiedzy z zakresu wspierania samodzielności dzieci.

Potrafi zaprojektować współpracę z rodzicami dzieci o obniżonych kompetencjach samoobsługowych.

Ma przekonanie o potrzebie organizowania regularnych zajęć dla dzieci z zakresu samodzielności życiowej.

Ma świadomość bycia wzorem dla dzieci w zakresie kulturalnego zachowania się i wykonywania czynności samoobsługowych

Metody i kryteria oceniania:

Student aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność, inne student zobowiązany jest zaliczyć na najbliższym dyżurze prowadzącego zajęcia

Zaliczenie przedmiotu składa się z dwóch etapów. Pierwszy to przygotowanie diagnozy nauczycielskiej czynności samoobsługowych dziecka w wieku żłobkowym, przedszkolnym (przy wykorzystaniu dostępnych arkuszy diagnostycznych) oraz wskazanie działań wspomagających (w formie zabaw i ćwiczeń). Pracę student przekazuje w formie pisemnej na przedostatnich zajęciach. Drugim etapem zaliczenia przedmiotu jest Kolokwium (pytania otwarte i zamknięte) – ostatnie zajęcia. Ocena końcowa będzie średnią ocen z Diagnozy i Kolokwium.

Zakres tematów:

• Zajęcia wprowadzające w tematyka samodzielności dziecka w tym kształtowania umiejętności samoobsługowych. Omówienie spraw organizacyjnych i związanych z zaliczeniem przedmiotu

• Charakterystyka rozwoju motorycznego i manualnego dziecka w pierwszym roku życia, w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym

• Kompetencje w zakresie samoobsługi dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym

• Nauczycielska diagnoza czynności samoobsługowych (eksperyment diagnostyczny)

• Analiza wybranych arkuszy służących do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka, a także kompetencji w zakresie samoobsługi dzieci dwu i trzyletnich

• Zasady sprzyjające nabywaniu kompetencji samoobsługowych i bariery stojące na drodze rozwoju małego dziecka w tym zakresie

• Wspomaganie rozwoju małych dzieci w nauce samoobsługi, formułowanie i wskazywanie działań naprawczych

• Budowanie relacji i kształtowanie umiejętności współpracy z rodzicami i personelem placówki w aspekcie kształtowania umiejętności samoobsługowych dziecka

• Kolokwium z całości materiału

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, dyskusja panelowa, dyskusja w grupach, projekt grupowy, praca z tekstem, sesja plakatowa, burza mózgów, gry i zabawy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:10 - 18:45, sala 6a
Emilia Gogacz 28/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 19:00 - 20:30, sala 6a
Emilia Gogacz 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Obiekt Czerniakowska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.