Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna i wychowawcza 10-1F-PSW
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997).Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (wybrane rozdziały)

Gaś, Z. (1995). Psychologia wychowawcza stosowana. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej (wybrane rozdziały)

Plopa, M. (2008). Psychologia rodziny. Teoria i badania (rozdz. 3) Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

DeBarbara B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Frączek, A. (1996). Agresja i przemoc wśród dzieci jako zjawisko społeczne. W: (red). A. Frączek, I. Pufal-Struzik. Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Pospiszyl, I. (2000). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć. Pojecie psychologii społecznej i wychowawczej

2. Istota i funkcje schematów poznawczych w procesie poznawania i porządkowania świata społecznego

3.Kształtowanie i zmiana postaw uczniów (podejście perswazyjne)

4. Geneza i przeciwdziałanie uprzedzeniom

5.Dysonans poznawczy jako metoda zmiany dezadaptacyjnych postaw

6. Przejawy wpływu społecznego w klasie szkolnej (konformizm, naśladownictwo i posłuszeństwo autorytetom jako źródło dezadaptacyjnych zachowań uczniów)

7. Agresja interpersonalna- formy i przyczyny agresji w klasie szkolnej (agresja jako zjawisko wewnątrz- i międzygrupowe, zjawisko bullyingu i cyberbullyingu)

8. Wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej

9. Zachowania prospołeczne- uwarunkowania skutecznego pomagania

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca w grupach, "burza mózgów", prezentacje multimedialne, zadania praktyczne, referaty

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1070/1071
Adam Krasnosielski 18/ szczegóły
2 każdy piątek, 8:00 - 9:35, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1104/1105
Adam Krasnosielski 13/ szczegóły
3 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1207
Adam Krasnosielski 20/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 15:20 - 16:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1070/1071
Adam Krasnosielski 22/ szczegóły
5 każdy czwartek, 8:00 - 9:35, Budynek z aulami C, sala 3630
Adam Krasnosielski 20/ szczegóły
6 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, Budynek z aulami C, sala 3630
Adam Krasnosielski 18/ szczegóły
7 każdy piątek, 8:00 - 9:35, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1208
Marta Rutkowska 29/ szczegóły
8 każdy piątek, 9:50 - 11:25, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1208
Marta Rutkowska 29/ szczegóły
9 każdy czwartek, 8:00 - 9:35, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1208
Anna Staniaszczyk 31/ szczegóły
10 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1209/1210
Anna Staniaszczyk 30/ szczegóły
11 każdy poniedziałek, 17:10 - 18:45, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1070/1071
Adam Krasnosielski 16/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.