Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pedagogika (niestacjonarne II st.)

Informacje o programie studiów

  Kod: ZU-PE-1
  Nazwa: Pedagogika (niestacjonarne II st.)
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki: pedagogika
Kierunki do
wyboru:
pedagogika pedagogika korekcyjna
pedagogika pedagogika wczesnoszkolna
pedagogika zarządzanie w oświacie
pedagogika pedagogika przedszkolna
pedagogika pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
pedagogika opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
Jednostki: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (od 2019n do 2019n) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Pedagogicznych (od 2012n do 2018n) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

I rok PE, specjal. nienauczycielska: andragogika, (niestac. 2 st.)
I rok PE, specjal. nienauczycielska: pedagogika pracy, (niestac. 2 st.)
II rok PE, specjal. nienauczycielska: pedagogika pracy, (niestac. 2 st.)
II rok PE, specjal. nienauczycielska: pedagogika opiekuńczo-socjalna, (niestac. 2 st.)
II rok PE, specjal. nienauczycielska: zarządzanie w oświacie, (niestac. 2 st.)
II rok PE, specjal. nauczycielska: pedagogika korekcyjna, (niestac. 2 st.)
II rok PE, specjal. nauczycielska: pedagogika wczesnoszkolna, (niestac. 2 st.)
II rok PE, specjal. nauczycielska: pedagogika przedszkolna (niestac. 2 st.)
II rok pedagogiki ogólnej, studia niestacjonarne II stopnia
1 sem. (PE) pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska), niestacjonarne, 2-go stopnia
2 sem. (PE) pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska), niestacjonarne, 2-go stopnia
3 sem. (PE) pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska), niestacjonarne, 2-go stopnia
4 sem. (PE) pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska), niestacjonarne, 2-go stopnia
1 sem. (PE) pedagogika, pedagogika korekcyjna (nauczycielska), niestacjonarne, 2-go stopnia
2 sem. (PE) pedagogika, pedagogika korekcyjna (nauczycielska), niestacjonarne, 2-go stopnia
3 sem. (PE) pedagogika, pedagogika korekcyjna (nauczycielska), niestacjonarne, 2-go stopnia
4 sem. (PE) pedagogika, pedagogika korekcyjna (nauczycielska), niestacjonarne, 2-go stopnia
1 sem. (PE) pedagogika, pedagogika przedszkolna (nauczycielska), niestacjonarne, 2-go stopnia
2 sem. (PE) pedagogika, pedagogika przedszkolna (nauczycielska), niestacjonarne, 2-go stopnia
3 sem. (PE) pedagogika, pedagogika przedszkolna (nauczycielska), niestacjonarne, 2-go stopnia
4 sem. (PE) pedagogika, pedagogika przedszkolna (nauczycielska), niestacjonarne, 2-go stopnia
1 sem. (PE) pedagogika, zarządzanie w oświacie, niestacjonarne, 2-go stopnia
2 sem. (PE) pedagogika, zarządzanie w oświacie, niestacjonarne, 2-go stopnia
3 sem. (PE) pedagogika, zarządzanie w oświacie, niestacjonarne, 2-go stopnia
4 sem. (PE) pedagogika, zarządzanie w oświacie, niestacjonarne, 2-go stopnia
1 sem. (PE) pedagogika, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, niestacjonarne, 2-go stopnia
2 sem. (PE) pedagogika, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, niestacjonarne, 2-go stopnia
3 sem. (PE) pedagogika, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, niestacjonarne, 2-go stopnia
4 sem. (PE) pedagogika, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, niestacjonarne, 2-go stopnia
1 sem. (PE) pedagogika, opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, niestacjonarne, 2-go stopnia
2 sem. (PE) pedagogika, opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, niestacjonarne, 2-go stopnia
3 sem. (PE) pedagogika, opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, niestacjonarne, 2-go stopnia
4 sem. (PE) pedagogika, opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, niestacjonarne, 2-go stopnia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018 - ...

w przypadku specjalności nienauczycielskich posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równoważny) na kierunkach humanistycznych i społecznych, na których student osiąga efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, konkurs, którego kryteria stanowią: ocena końcowa ze studiów pierwszego stopnia, oraz średnia ocen uzyskanych podczas studiów, a w przypadku specjalności nauczycielskich posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równoważny) na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela), konkurs, którego kryteria stanowią: ocena końcowa ze studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen uzyskanych podczas studiów.

Warunki przyjęcia:
Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017 - Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017

posiadanie dyplomu ukończenia wyższych studiów z tytułem licencjata (lub tytułem równoważnym) na kierunkach, na których student osiąga efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, konkurs, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnym) oraz średnia ocen uzyskanych podczas studiów, a w przypadku specjalności nauczycielskich dodatkowo posiadanie kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magisterium z pedagogiki ogólnej
magisterium z pedagogiki, specjalność opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
magisterium z pedagogiki, specjalność opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika korekcyjna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika korekcyjna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika korekcyjna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika korekcyjna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika korekcyjna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika pracy
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika pracy
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika wczesnoszkolna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika wczesnoszkolna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika wczesnoszkolna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika wczesnoszkolna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika wczesnoszkolna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika opiekuńczo-socjalna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika opiekuńczo-socjalna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika opiekuńczo-socjalna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika opiekuńczo-socjalna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika przedszkolna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika przedszkolna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika przedszkolna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika przedszkolna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika przedszkolna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
magisterium z pedagogiki, specjalność zarządzanie w oświacie
magisterium z pedagogiki, specjalność zarządzanie w oświacie
magisterium z pedagogiki, specjalność zarządzanie w oświacie
magisterium z pedagogiki, specjalność zarządzanie w oświacie
magisterium z pedagogiki, specjalność zarządzanie w oświacie
magisterium z pedagogiki, specjalność opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
magisterium z pedagogiki, specjalność opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika korekcyjna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika wczesnoszkolna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika przedszkolna
magisterium z pedagogiki, specjalność pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
magisterium z pedagogiki, specjalność zarządzanie w oświacie
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe