Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (stacjonarne II st.)

Informacje o programie studiów

  Kod: DU-ID-1
  Nazwa: Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (stacjonarne II st.)
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki: interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością
Kierunki do
wyboru:
informatyka
Jednostki: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (od 2019 do 2019) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Pedagogicznych (od 2016 do 2018) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

1 sem. (ID) interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, stacjonarne, 2-go stopnia
2 sem. (ID) interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, stacjonarne, 2-go stopnia
3 sem. (ID) interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, stacjonarne, 2-go stopnia
4 sem. (ID) interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, stacjonarne, 2-go stopnia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Rok akademicki 2018/2019 - ...

posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równoważny) na kierunkach, na których student osiąga efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, nauk o sztuce lub nauk technicznych, konkurs, którego kryteria stanowią: ocena końcowa ze studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen uzyskanych podczas studiów.

Warunki przyjęcia:
Rok akademicki 2016/2017 - Rok akademicki 2017/2018

posiadanie dyplomu ukończenia wyższych studiów z tytułem licencjata (lub tytułem równoważnym) na kierunkach, na których student osiąga efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, nauk o sztuce lub nauk technicznych, konkurs, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnym) oraz średnia ocen uzyskanych podczas studiów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: magisterium z interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością
magisterium z interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia (doktoranckie), studia podyplomowe