Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
AKTUALNOŚCI KATALOG MÓJ USOSWEB DLA STUDENTÓW DLA PRACOWNIKÓW DLA WSZYSTKICH
ostatnia migracja danych: ok. 18 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 20 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
System jest przeznaczony dla pracowników dydaktycznych oraz studentów APS.

STYPENDIA MINISTRA
WNIOSKI O STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA  STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKAD. 2016/17 NALEŻY ZŁOŻYĆ DO POK. 3124, BUD. C, I PIĘTRO DO 21 WRZEŚNIA 2016 R.

WSZYSTKIE INFORMACJE ORAZ WNIOSKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE www.nauka.gov.pl   

WNP - REJESTRACJE NA FAKULTETY REALIZOWANE w roku akademickim 2016/17 (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Od 23.04.2016r. do 27.04.2016r. na stronie USOSweb rozpocznie się druga tura rejestracji na fakultety realizowane w roku ak. 2016/2017.
Rejestracja dedykowana jest tylko dla studentów czwartego semestru edukacji medialnej (EME), którzy w semestrze zimowym 2016/17 muszą zrealizować 3 fakultety za 3 pkt., a w semestrze letnim 2016/17 - 1 fakultet za 3 pkt.
Adresatów prosimy o zweryfikowanie swoich wcześniejszych wyborów i zarejestrowanie się na brakujące fakultety.

(Wyniki już są.) Od 04.04.2016r. do 07.04.2016r. na stronie USOSweb rozpoczną się rejestracje na fakultety realizowane w roku ak. 2016/2017.
Rejestracje są dedykowane dla określonych grup studentów. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami rejestracji, dostępnymi na stronie aktualności.

WSNS - rejestracja na przedmioty poszerzające wiedzę społeczną realizowane w roku akademickim 2016/2017 (PY, studia stacjonarne i niestacjonarne)
Od 23.04.2016 rozpocznie się rejestracja na przedmioty poszerzające wiedzę społeczną na stronie USOSweb.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami rejestracji.

WSNS - rejestracja na fakultety realizowane w roku akademickim 2016/2017 (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Od 16.04.2016 rozpoczynają się rejestrację na fakultety na stronie USOSweb.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami rejestracji.

WNP - rejestracja na seminaria dyplomowe - studia pierwszego stopnia
11.04.2016r. na stronie rejestracji żetonowych rozpocznie się rejestracja na seminaria dyplomowe realizowane w roku akademickim 2016/17 na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
W rejestracji biorą udział studenci studiów pierwszego stopnia:
 • pierwszego roku pedagogiki, pedagogiki o profilu praktycznym i pedagogiki specjalnej (stacjonarne i niestacjonarne),
 • drugiego roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne).
Szczegółowe informacje.

WSNS - rejestracja na seminaria dyplomowe dla studentów pierwszego stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich

09.04.2016r. na stronie rejestracji żetonowych rozpocznie się rejestracja na seminaria dyplomowe, która obowiązuje studentów stacjonarnych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych.
16.04.2016r. na stronie rejestracji żetonowych rozpocznie się rejestracja na seminaria dyplomowe, która obowiązuje studentów niestacjonarnych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych.
Szczegółowe informacje.

WSNS - rejestracja na proseminaria badawcze dla studentów I roku psychologii

Od 09.04.2016r. godz. 08:00 do 17.11.2015r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na proseminaria badawcze dla studentów I roku psychologii stacjonarnej (realizacja zajęć rozpocznie się w przyszłym roku akademickim)
Od 16.04.2016r. godz. 08:00 do 24.11.2015r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na proseminaria badawcze dla studentów I roku psychologii niestacjonarnej (realizacja zajęć rozpocznie się w przyszłym roku akademickim)

STUDENCI I ROKU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ STUDIÓW STACJONARNYCH
16 grudnia br. (środa) upływa termin składania podań do Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych w sprawie zapisu na specjalność tyflopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna. Padania mogą składać studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wybraną przez siebie specjalność lub nie wzięli udziału w żadnej turze rejestracji. Brak wyboru specjalności uniemożliwia przypisanie studenta do kolejnego etapu studiów, co jest podstawą do podjęcia przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów.

STUDENCI I ROKU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ STUDIÓW STACJONARNYCH – III tura rejestracji na specjalność
W dniu 10 grudnia br. (czwartek) rusza trzecia tura rejestracji na specjalności. W tej rejestracji niezakwalifikowani studenci z pierwszej i drugiej tury mogą zapisywać się na specjalność surdopedagogika, wychowanie przedszkolne lub tyflopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna.

STUDENCI I ROKU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ STUDIÓW STACJONARNYCH – egzamin kwalifikacyjny na specjalność Terapia pedagogiczna
W dniu 08 grudnia br. (wtorek) o godz. 16.30 w sali 3532 odbędzie się egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów z drugiej tury rejestracji na specjalność Terapia pedagogiczna.

STUDENCI I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA (WNP)
Od 08 grudnia br. rusza rejestracja na wykłady monograficzne w języku obcym dla studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Studenci wybierają jeden wykład w języku angielskim, rosyjskim lub niemieckim realizowany w semestrze letnim.

STUDENCI I ROKU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ STUDIÓW STACJONARNYCH – egzamin poprawkowy na specjalność Logopedia
W dniu 04 grudnia br. (piątek) o godz. 13.00 w sali 3526 odbędzie się egzamin poprawkowy dla kandydatów na specjalność LOGOPEDIA.
Warunkiem przyjęcia na specjalność jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego.

STUDENCI I ROKU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA
Uprzejmie informujemy, że w dniach 02-04 grudnia br. odbędzie się rejestracja na specjalności dla studentów I roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Rejestracja jest obowiązkowa.

STUDENCI I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA (WNP)
Ogłoszenie wyników I tury rejestracji na specjalności dla studentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych nastąpi 03 grudnia 2015r. Druga tura rejestracji dla tego kierunku nie jest przewidziana.
Wyniki rejestracji dla studentów pedagogiki, pedagogiki o profilu praktycznym i pedagogiki specjalnej, widoczne są w koszyku.
Druga tura rejestracji rozpocznie się 02 grudnia br. Biorą w niej udział studenci pedagogiki i pedagogiki specjalnej, którzy nie zostali zakwalifikowani przez kierowników na wybrane specjalności lub nie wzięli udziału w pierwszej turze rejestracji. W drugiej turze uruchomione zostaną zapisy na specjalności:

na kierunku pedagogika:
 1. animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną
 2. doradztwo zawodowe
 3. edukacja dorosłych i BHP
 4. pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
 5. psychopedagogika kreatywności
na kierunku pedagogika specjalna:
 1. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 2. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna
 3. pedagogika terapeutyczno-lecznicza i arteterapia
 4. surdopedagogika, wychowanie przedszkolne
 5. terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 6. tyflopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna

STUDENCI I ROKU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ STUDIÓW STACJONARNYCH
Uprzejmie informujemy, że odwołane zostają egzaminy na specjalności:
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna;
 • pedagogika terapeutyczno-lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika wczesnoszkolna;
 • pedagogika terapeutyczno-lecznicza i arteterapia
 • profilaktyka społeczna z resocjalizacją.
 • Wyniki pierwszej tury ogłoszone zostaną 30 listopada 2015 r. (widoczne w koszyku). II tura rozpocznie się zgodnie z harmonogramem - 02 grudnia 2015 r.

STUDENCI I ROKU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ (DZ PC) STUDIÓW STACJONARNYCH – rejestracja na specjalność Tyflopedagogika
Na specjalność TYFLOPEPEDAGOGIKA nie ma egzaminu! W informacji podanej wcześniej wkradł się błąd. Serdecznie zapraszamy osoby, które się jeszcze nie zdecydowały.
Zakład Tyflopedagogiki

WNP - rejestracja na specjalności dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
Od 17.11.2015r. godz. 08:00 do 23.11.2015r. na stronie USOS-web rozpocznie się rejestracja na specjalności, która obowiązuje studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
Rejestracja obejmuje kierunki: pedagogika specjalna, pedagogika, pedagogika o profilu praktycznym, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

WSNS - rejestracja na fakultety realizowane w semestrze letnim 2015/16, studia niestacjonarne
Od 31.10.2015r. do 08.11.2015r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na fakultety dla studentów I roku pracy socjalnej, realizowanych w semestrze letnim.

WSNS - rejestracja na specjalności dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia
Od 14.11.2015r. godz. 10:00 do 22.11.2015r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na specjalności, która obowiązuje studentów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.

WSNS - rejestracja na fakultety realizowane w semestrze letnim 2015/16, studia stacjonarne
Od 07.11.2015r. do 15.11.2015r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na fakultety dla studentów I roku socjologii, pracy socjalnej (studia I stopnia) oraz fakultety obcojęzyczne dla socjologii II stopnia, realizowanych w semestrze letnim 2015/2016.

WSNS - rejestracja na specjalności dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
Od 14.11.2015r. godz. 10:00 do 22.11.2015r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na specjalności, która obowiązuje studentów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych.

Rejestracja obejmuje kierunki: socjologia (I i II stopień), praca socjalna .

WNP - rejestracja na fakultety realizowane w semestrze letnim 2015/16, studia stacjonarne
Od 26.10.2015r. do 01.11.2015r. na stronie USOSweb rozpocznie się rejestracja na fakultety dla studentów V semestru kierunku pedagogika specjalna, realizowanych w semestre letnim 2015/2016.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW II STOPNIA!

Dotyczy: wyboru promotora pracy dyplomowej
Studenci, którzy nie wzięli udziału w żetonowej rejestracji na seminaria, wyboru promotora dokonują poprzez złożenie w dziekanacie podania o przypisanie do grupy seminaryjnej.
Informacja nt. wolnych miejsc znajduje się w dziekanatach.
W sytuacji nie dokonania wyboru promotora do dnia 21.10.2015 r. – decyzja o przypisaniu do grupy seminaryjnej podjęta będzie z urzędu przez Dziekana Wydziału.

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2015 R. ZOSTANĄ WYGENEROWANE W USOS RANKINGI ŚREDNICH.
21 PAŹDZIERNIKA 2015 R. ZOSTANIE URUCHOMIONA W USOSWEB TURA SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA STUDENTÓW.
WNIOSKI W WERSJI PAPIEROWEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO POK. 3124 DO DNIA 7 LISTOPADA 2015 R. STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH MOGĄ RÓWNIEŻ ZŁOŻYĆ WNIOSKI W SOBOTY 24 PAŹDZIERNIKA 2015 R. ORAZ 7 LISTOPADA 2015 R. W GODZINACH 9.00 – 14.00.

WNP - rejestracja na specjalności dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Od 13.10.2015r. godz. 12:00 do 18.10.2015r. na stronie USOS-web rozpocznie się rejestracja na specjalności, która obowiązuje studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.
Rejestracja obejmuje kierunki: pedagogika specjalna, pedagogika, pedagogika o profilu praktycznym.
Od 27.10 wyniki rejstracji dostępne w koszyku.

WNP - rejestracja na seminaria dyplomowe dla studentów drugiego stopnia

08.10.2015r. na stronie rejestracji żetonowych rozpocznie się rejestracja na seminaria dyplomowe, która obowiązuje studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia. Szczegółowe informacje.

WSNS - rejestracja na seminaria dyplomowe dla studentów drugiego stopnia

17.10.2015r. na stronie rejestracji żetonowych rozpocznie się rejestracja na seminaria dyplomowe, która obowiązuje studentów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia.Szczegółowe informacje.

WNP - rejestracja na seminaria dyplomowe dla studentów drugiego stopnia

08.10.2015r. na stronie rejestracji żetonowych rozpocznie się rejestracja na seminaria dyplomowe, która obowiązuje studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia. Szczegółowe informacje.

Informacja dla studentów III roku ASK-EW (I stopień studia stacjonarne)
06 października rusza rejestracja na przedmioty do wyboru z grupy "Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć".

UWAGA ! STUDENCI I ROKU STUDIÓW I STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

Studenci I roku studiów niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich w terminie do 15.10.2015r. wypełniają test poziomujący z języka obcego. Wybór testu jest jednocześnie deklaracją lektoratu. Testy dostępne sa tutaj.
Testy wypełniają tylko ci studenci, którzy do tej pory nie wypełnieli testów.
Studenci stacjonarni, którzy do tej pory nie wypełnieli testów, zgłaszają się do kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Szczegółowe informacje.

UWAGA! STUDENCI I ROKU (przyjęci we wrześniowej turze rekrutacji)

W związku z niezakończoną procedurą rekrutacyjną (brak danych w systemie) osoby, które zostały przyjęte na studia we wrześniowych turach rekrutacyjnych i złożyły dokumenty, mogą mieć problemy z zalogowaniem do USOSweb. Uprzejmie informujemy, że dane są sukcesywnie wprowadzane do systemu, a taka sytuacja może potrwać do końca tygodnia.

Informacje dotyczące rozwiązywania testów i przypisania do grup językowych oraz zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego zostaną podane przez kierowników Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na dniach adaptacyjnych:

30 września– dla studentów stacjonarnych (informacje dotyczące min. lektoratów i zajęć z WF),

03 października– dla studentów niestacjonarnych (informacje dotyczące min. lektoratów).

Studenci niestacjonarni do 05 października br. wybierają poprzez system formę płatności (ilość rat – jedna lub dwie), natomiast termin płatności pierwszej raty – 15 października br. Każdy student ma indywidualne konto bankowe, na które należy wpłacić pieniądze (inne niż w IRK!).

UWAGA ! STUDENCI I ROKU

Osoby rozpoczynające po raz pierwszy studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej i mające problem z zalogowaniem się na konto USOSweb proszone są o skorzystacnie z opcji odzyskiwania hasła dostępnej tutaj. W celu odzyskania hasła należy podać login oraz adres e-mail taki jak podczas zakładania konta w systemie IRK. Wiadomość z linkiem umożliwiającym zmianę hasła może pojawić się w skrzynce odbiorcy z kilkunastominutowym opóźnieniem. Wiadomość może też zostać oznaczaona jako spam lub trafić do katalogu innego niż skrzynka odbiorcza, jest to uzależnione od konfiguracji Państwa poczty. W razie problemów ze zmianą hasła prosimi o kontakt na usosweb@aps.edu.pl.

Konta w USOSweb zakładane są w przeciągu 2 tygodni od złożenia kompletu dokumentów.

UWAGA ! STUDENCI I ROKU STUDIÓW I STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

Studenci I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich powinni w terminie do 27.09.2015r. Wypełnić test poziomujący z języka obcego. Wybór testu jest jednocześnie deklaracją lektoratu. Testy dostępne sa tutaj
Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich w terminie od 28.09.2015r. godz. 15:00 rejestrują się na zajęciach z wychowania fizycznego.

AKADEMIKI!!!
STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH ubiegający się o miejsce w akademiku w roku akad. 2015/2016 zobowiązani są do złożenia podania o akademik w terminie do 29 maja 2015 roku w pokoju 3124 (Sekcja Pomocy Materialnej).
Podanie o akademik jest dostępne na stronie internetowej APS. Nie jest wymagana dodatkowa dokumentacja. W podaniu należy tylko uzupełnić oświadczenie o dochodzie netto na osobę w rodzinie studenta.
Studenci, którzy ukończą studia pierwszego stopnia i chcą podjąć naukę na studiach drugiego stopnia składają wniosek o akademik podczas rekrutacji.