Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 17 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
System jest przeznaczony dla pracowników dydaktycznych oraz studentów APS. Przydatne linki:
Rejestracje Żetonowe
Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
Informator ECTS
Ewaluacja Nauczycieli Akademickich

Rejestracja na WF w roku akademickim 2019/2020 semestr letni

10.02.2020r. odbędzie się rejestracja na WF.
Więcej informacji się znajduje na stronie lektoraty.

Podania w USOSweb

W USOSweb uruchomiony został moduł Podania. Umożliwia on złożenie podania o warunkowy wpis na następny semestr poprzez USOSweb. Aby przejść do modułu Podania, po zalogowaniu do USOSweb, kliknij DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> PODANIA.

Doradcy Studentów

Szanowni Państwo, pod adresem: Doradcy studentów. Znajdują się bieżące listy doradców. Zachęcamy do zapoznania się.

Studenci I roku II stopnia, studia niestacjonarne pedagogiki i pedagogiki specjalnej – wybór wykładu monograficznego w języku obcym

Z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszeń wykład monograficzny w języku obcym: Inklusive Pädagogik und Didaktik in Deutschland und Österreich nie zostaje uruchomiony. Studenci, którzy zarejestrowali się na niego proszeni są o złożenie podania o przyjęcie na jeden z wykładów:
 • (1) Conflicts Resolution in Multicultural Societies (prow. Dr Ewa Dąbrowa)
 • Lub: (2) Отдельные вопросы сравнительного образования и сравнительных исследований (prow. Prof. Nelly Nyczkalo).
Podobnie studenci, którzy w ogóle nie dokonali rejestracji, proszeni są o złożenie podań o dopisanie do list ze wskazaniem wybranego wykładu (spośród dwóch wyżej wymienionych).

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH

Decyzje dotyczące stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych wydawane będą od 27 listopada do 3 grudnia 2019 r. w godzinach 10.00 - 13.30 w Biurze Pomocy Materialnej i Absolwentów pok. 3124.
Dla studentów studiów niestacjonarnych dodatkowo w soboty 30 listopada i 7 grudnia 2019 r. w godzinach 9.00 - 14.00.
Odbiór decyzji jest warunkiem wypłaty stypendium.

Rejestracja na seminaria dyplomowe w roku akademickim 2019/2020

Studenci pierwszego roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe na stronie rejestracji żetonowych.

Informacja o stypendiach w roku akademickim 2019/2020
Rozpoczął się nabór wniosków stypendialnych na rok akademicki 2019/2020.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: Stypendia

WNP - rejestracja dla III roku ASK-EW
W dniach 24 września 2019r. rozpocznie się rejestracja dla III roku animacji społeczno-kulturowej (ASK-EW) na przedmiot z grupy "Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć”.

UWAGA !
W związku ze zmiana struktury organizacyjnej w Akademii powstaje jedna jednostka zajmująca się obsługą spraw studenckich pod nazwą: BIURO SPRAW STUDENCKICH w związku z tym z dniem 16 września 2019 r. obsługa spraw studentów:
 • Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
 • Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • Kolegium Edukacji Artystycznej
prowadzona będzie:
 • STUDIA STACJONARNE:
 • BUD. C I PIĘTRO p. 3144 w godzinach:
  • poniedziałek – piątek 8:30 – 14:30 (przerwa 12:00 – 12:30)
 • STUDIA NIESTACJONARNE:
 • BUD. C I PIĘTRO p.3141 w godzinach:
  • poniedziałek: 10:00 - 13:30
  • wtorek: 10:00 - 13:30
  • środa: 12:00 - 15:00
  • czwartek: dzień pracy wewnętrznej
  • piątek: 10:00 - 13:30
  • sobota (w okresie zjazdów): 9:00 - 14:00
 • SEKCJA PRAKTYK:
 • BUD. C I PIĘTRO p.3123 w godzinach:
  • poniedziałek: 10:00 - 13:30
  • wtorek: 10:00 - 13:30
  • środa: 12:00 - 15:00
  • czwartek: dzień pracy wewnętrznej
  • piątek: 10:00 - 13:30

DYPLOMY I ZAŚWIADCZENIA PO OBRONIE
Zaświadczenie po obronie można odbierać w pokoju 3124 jeżeli w USOSweb na indywidualnym koncie studenta pojawi się numer dyplomu.

Dyplom można odebrać w pokoju 3140 po pojawieniu się daty odbioru dyplomu na indywidualnym koncie studenta w USOSweb.

LISTY PRZYZNANYCH MIEJSC W AKADEMIKACH NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
Informujemy, że listy przyznanych miejsc w akademikach na rok akademicki 2019/2020 są dostępne tutaj.

Karta przebiegu studiów
Informujemy, że funkcja wydruku karty przebiegu studiów jest wyłączona dla studentów. Aby uzyskać taki dokument, trzeba się udać do dziekanatu.

Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przekazujemy poniższe informacje:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowana przez Rektora z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353. Dane kontaktowe znajdują się na stronie głównej uczelni.


 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: odo@aps.edu.pl.


 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu dokumentacji przebiegu studiów w związku z obsługą procesu dydaktycznego.


 4. Wskazany wyżej cel wynika z przepisów prawa, a konkretnie z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, natomiast szczegółowy zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Dlatego podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne, a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości kształcenia na studiach wyższych.


 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres kształcenia, a następnie zostaną zarchiwizowane w postaci teczek akt osobowych na 50 lat. Dane zawarte w albumie studentów oraz w księdze dyplomów przechowywane są bezterminowo.


 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które prowadzi system informacji o szkolnictwie wyższym (POL-on).


 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.


 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl